Iako se Evropljani mogu smatrati srećnicima jer uživaju slobodu medija koja im omogućava da provere poštovanje svih drugih sloboda, taj stub evropske demokratije poslednjih godina ozbiljno je oštećen, upozorili su iz organizacije Reporteri bez granica (RSF). Prema indeksu slobode medija RSF, Evropa daleko prednjači po medijskim slobodama ali postoje brojni problemi koji zahtevaju rešenje, ocenio je generalni sekretar RSF Kristof Deloar (Christophe Deloire) koji se zalaže da nova Evropska komisija dobije komesara za medijske slobode.

 

Deloar navodi da ubistva istraživačkih novinara u Turskoj, Malti i Slovačkoj predstavljaju ozbiljne napade na slobodu medija i da su simbol duboko ukorenjenog problema.

 

"Novinarstvo u Evropi oslabljeno je nepopustljivom i često naglašenom antimedijskom retorikom nekih političkih lidera, onih na vlasti ili onih koji se nadaju da će biti na vlasti", naveo je Deloar u autorskom tekstu za EU Obzerver "Sloboda medija i EU izbori".

 

Prema njegovim rečima, Evropa treba snažno da reaguje na uočene specifične probleme od kojih je jedan pravno uznemiravanje.

 

Naime, neki zloupotrebljavaju zakon i pokreću građanske ili krivične postupke s namerom da takvim pritiscima "ućutkaju" novinare.

 

Taj problem mogao bi da bude rešen ako evropski izbori krajem maja donesu političku volju za jačanje slobode medija.

 

Zaštita slobode, nezavisnosti i diverziteta novinarstva, kao i svih javnih politika, mora da bude vidljiva, ističu u RSF i zalažu se da nova Evropska komisija ima komesara sa jasnim mandatom da odgovori na taj izazov.

 

Civilnom društvu širom EU, kako se navodi, potreban je predstavnik na visokom nivou kome mogu da se obrate u slučaju kršenja osnovnih sloboda.

 

Ta osoba treba da vodi kontinuirani dijalog sa članicama, ukazuje na moguću ugroženost prava na pouzdane vesti i informacije i inicira neophode zakonodavne reforme u EU.

 

S druge strane, civilno društvo treba da bude u stanju da oceni koliko komesar koristi ili ne koristi politička oruđa u borbi za slobodu medija.

 

RSF predlaže i da se koristi politika konkurencije i ističe da je vreme da se prevaziđu sukobi interesa koji su posledica integracija korporacija i davanja mogućnosti biznismenima da preusmeravaju medije da služe privatnim  ili planovima njihovih prijatelja u vladi.

 

"Pozivamo sve kandidate u trci za Evropski parlament da obezbede da Evropska komisija prihvati takvu političku volju", istakao je Deloar u autorskom tekstu.

 

On je ukazao i na problem odgovornosti onlajn platformi za sadržaj koja se zasniva na 20 godina staroj direktivi i koja treba da bude unapređena u skladu sa tehnološkim razvojem i izazovima.

 

U tekstu dalje piše da je sloboda štampe u središtu demokratskih aspiracija koje su okupile članice EU i da Evropa braneći ih štiti svoj politički model od unutrašnjih i spoljnih pretnji.

 

Sa ciljem odbrane vrednosti Evropa može da ponudi nove demokratske garancije u oblastima komunikacija i informacija koje su sada previše zavisne od politike onlajn platformi.

 

Takođe može da donese finansijske i administrativne sankcije kako bi kaznila međunarodne "predatore" slobode medija, kao što je traženo na poslednjoj sednici Evropskog parlamenta.

 

"Došlo je vreme da se sloboda medija učini osnovnom vrednošću EU i da se postavi u središte njenih ugovora i institucija i u prvi plan tekuće kampanje (za izbore za EP)", zaključio je Deloar.

 

Izvor: EUObserver.com

Foto: Beta