Zemlje učesnice Globalne konferencije za medijske slobode u Londonu usvojile su zajedničku izjavu u kojoj se obavezuju da će zajedno raditi na zaštiti medijskih sloboda i podržati razvoj raznovrsnih i nezavisnih medija koji rade u javnom interesu. Izjavu je potpisao i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić koji je učestvovao na konferenciji.

 

U tekstu zajedničke izjave, objavljenom na sajtu konferencije, upozorava se da se novinari i medijske organizacije sve više suočavaju sa restriktivnim zakonima, kažnjivim pravnim merama i fizičkim nasiljem i da suviše često plaćaju svoju posvećenost slobodom ili životima.

 

"Kao vlade, naša je odgovornost da osiguramo da narod u našim zemljama može da uživa u svim svojim ljudskim pravima i dobrobitima koje oni donose društvu", navodi se u izjavi.

 

Ukazuje se da globalne digitalne platforme donose, pored obećanja slobodnog diskursa, i pretnju bespravnog nadzora i manipulacija.

 

"Naše vlade treba da rade na tome da osiguraju da oni koji krše ljudska prava koja podupiru slobodu medija, bilo da se radi o vladama ili privatnim telima, za to odgovaraju", navodi se u tekstu i dodaje da je potrebno pružiti solidarnost vladama koje preduzimaju korake da ojačaju zaštitu tih prava.

 

Potrebno je, kako se navodi, odgovarati na nove pretnje za medijske slobode kako se one pojavljuju, treba usvajati nove oblike saradnje.

 

Mora se tražiti odgovornost, zajednički rad i rad sa vladama koje nisu potpisale ovaj tekst, kao i da se osigura da vlasti ispunjavaju svoje međunarodne obaveze o poštovanju ljudskih prava.

 

Ukazuje se da pored vlada treba sarađivati sa novinarima, medijskim organizacijama, grupama civilnog društva i drugim da bi to postalo zajednički napor šireg društva.

 

Države su se obavezale da će kroz Koaliciju za medijske slobode zajedno delovati u slučajevima kada su novinari i medijske organizacije u opasnosti, kao i da će zajedno nastojati da intervenišu na najvišem nivou prema zemljama i vladama u kojima je sloboda medija ugrožena, i da će pokazati solidarnost sa zemljama koje rade na izgradnji medijskih sloboda.

 

"Naše zemlje su posvećene tome da rade zajedno da zaštite medijske slobode, mi smo posvećeni tome da ćemo se izjašnjavati i zajedno delovati kroz Koaliciju za medijske slobode," navodi se u tekstu.

 

Koalicija će ukazivati na značaj medijskih sloboda za bezbednost, prosperitet i dobrobit svih društava, udruživati snage radi podele informacija, kao i preduzimati mere kada su ugroženi novinari i medijske organizacije.

 

Koalicija će ukazivati na kršenja medijskih sloboda, skretati pažnju globalne javnosti i raditi na tome da se polažu računi.

 

Takođe će se razmatrati raspoložive mere za suzbijanje kršenja ljudskih prava, uključujući prava vezanih za medijske slobode.

 

U zajedničkoj izjavi se ukazuje da će potpisnici iskoristiti svoje diplomatske mreže kroz novu Kontakt grupu za slobodu medija, koja će da radi sa onima koji su ugroženi, sa organizacijama civilnog društva i lokalnim vladama u traganju za rešenjima.

 

Potpisnici su se obavezali da će jačati međunarodne inicijative koje bi se zalagale za medijske slobode. Takođe su se dogovorili da će se sastajati jednom godišnje.

 

Dačić: Srbija shvata ozbiljno pitanje bezbednosti novinara

 

Ministar spoljnih poslova Srbije ukazao je 11. jula na Globalnoj konferenciji za slobodu medija u Londonu da su bezbednost novinara i pitanje nekažnjivosti krivičnih dela protiv njih pitanja koja Srbija shvata izuzetno ozbiljno.

 

"U skladu sa međunarodnim propisima i u saradnji sa međunarodnim organizacijama, trudimo se da konstantno radimo na unapređenju sistemskih odgovora na pretnje sa kojima se medijski poslenici sreću u obavljanju svog posla", rekao je Dačić u govoru na medijskom skupu koji zajednički organizuju britanska i kanadska vlada, prenelo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije.

 

Dačić je rekao da Srbija pozdravlja ovu konferenciju i deli globalnu zabrinutost za slobodu medija u kojoj svi moraju da učestvuju, kao i da se pridružuje zajedničkoj izjavi konferencije, koju je, kako je preneto, potom i potpisao.

 

Pozdravio je osnivanje Visokog ekspertskog panela za pravna pitanja, kao i najavljeno osnivanje radnih grupa sastavljenih od međunarodnih organizacija i stručnjaka.

 

Dačić je podsetio da je Srbija pokazala da pridaje značaj ovoj temi time što je kada je predsedavala Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) 2015. godine, održana konferencija o bezbednosti novinara upravo u Beogradu. Konferenciju je otvorio Dačić kao predsedavajući OEBS.

 

Iskustvo sa te konferencije je da je najbolji način da se udruže snage u obezbednivanju sigurne radne sredine za novinare, i, kako je rekao, samim tim bolje uslove za razvoj svojih demokratskih društava.

 

Dačić je ukazao i da je pre šest godina Srbija u saradnji sa novinarima osnovala Komisiju za istraživanje ubistava novinara, pošto su istrage u nekim slučajevima trajale više od deset godina. On je rekao da je nedavno u jednom od tih slučajeva doneta prvostepena presuda i da se time može sa sigurnošću reći da je Komisija imala uspeha u radu i da je koordinacijom rada sa svim nadležnim organima, uz "izraženu političku podršku vlade" privede pravdi ubice jednog od svojih kolega.

 

"Nekažnjivost je aspekat na kome moramo predano raditi, jer ćemo samo tako poslati poruku da se zločin ne isplati. Ubistvo novinara je, pri tome, više od lične tragedije, to je napad na temelje društava u kojima živimo", rekao je Dačić.

 

On je rekao da je Vlada Srbije Komisiji za istraživanje ubistava novinara prošle godine proširila mandat koji sada obuhvata i slučajeve novinara nastradalih i nestalih tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji. Rekao je da Srbija drži neslavan rekord kada je reč o novinarima nastradalim u sukobima i naveo da je prvi put jedan mediji proglašen legitimnim vojnim ciljem kada je stradalo 16 radnika u bombardovanju javnog servisa Radio Televizije Srbije.

 

Pozvao je učesnike da pokušaju da obezbede da nikad više jedna medijska kuća ne bude legitimni vojni cilj.

 

Dačić se osvrnuo i na moć informacija i sve češće dezinofmacije ukazujući da novi mediji i mogućnosti destribucije informacija koje nude čine desinformacije dostupnijim i samim tim većom pretnjom nego ikad u istoriji.

 

Rekao je da je to novi izazov za koji zemlja treba da spremi svoje građane i da Vlada Srbije radi na pravnom regulisanju medijske sfere, i programima medijske pismenosti.

 

Izvor: Beta

Foto: Beta/MSP