Projekat "Puls Evrope – medijske posete EU" biće izmenjen zbog pandemije COVID-19, pa će se zbog nemogućnosti organizovanja putovanja u zemlje EU bazirati na onlajn aktivnostima. Medijske posete zemljama EU biće organizovane čim budu ukinuta ograničenja za putovanja uvedena zbog pandemije korona virusa.

U izmenjenom pozivu za učešće u projektu navodi se da će učesnicima biti omogućeni svi tehnički uslovi za održavanje Zoom sastanaka sa sagovornicima u inostranstvu, simultani prevod, kao i pripremni sastanci sa domaćim ekspertima čija je ekspertiza neophodna za pisanje priloga/reportaže.

Novinari čiji predlozi budu prihvaćeni i koji u ovoj fazi budu učestvovali automatski stiču pravo da tokom 2021. godine učestvuju u medijskoj poseti istoj zemlji EU, kako bi uradili "follow up" svog priloga objavljenog na osnovu onlajn aktivnosti ili dodali novu temu.

Poziv je otvoren za sve medije u Srbiji – nacionalne, regionalne i lokalne, elektronske, štampane i internet medije – uz uslov poštovanja Etičkog kodeksa i profesionalnih i etičkih standarda.

Novinari koji žele da učestvuju treba da podnesu predlog teme koju bi obrađivali u pojedinačnoj zemlji EU i njen kratak sinopsis, da popune prijavni formular, kao i da dobiju dozvolu redakcije/nadležnog urednika za učestvovanje.

Sve informacije dostupne su na sajtu Delegacije EU u Srbiji.

Poziv je otvoren do kraja 2020. godine. Aktivnosti programa će se usklađivati sa razvojem situacije u vezi sa pandemijom.

Cilj projekta je da poveća među građanima Srbije svest, znanje i razumevanje procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji i pregovaračkog procesa sa EU.

"Mediji i njihovi novinari će imati priliku da praktikuju istraživačko izveštavanje o procesu evropskih integracija i njegovom uticaju na svakodnevni život građana, između ostalog i time što će biti u prilici da naprave uporednu analizu najboljih evropskih praksi sa naporima u Srbiji da se sprovedu reforme", navedeno je u saopštenju.

Projekat "Puls Evrope – medijske posete EU" počeo je u februaru 2020. i trajaće do avgusta 2022. godine. Projekat finansira Evropska unija, a sprovodi Gete institut u saradnji sa Nezavisnim udruženjem novinara Srbije i Centrom za kulturnu dekontaminaciju.

Izvor: Puls Evrope

Foto: Puls Evrope