Evropska komisija je oformila ekspertsku grupu koja će napraviti zajedničke smernice za prosvetne radnike u cilju borbe protiv dezinformacija i unapređenja digitalne pismenosti građana.

Grupu čine kompanije, organizacije i pojedinci iz više sektora, a njome će rukovoditi Generalni direktorat za obrazovanje i kulturu (DG EAC) i Generalni direktorat za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije (DG CNECT).

Inicijativa je deo Akcionog plana EK za digitalno obrazovanje koji je počeo da se primenjuje ove godine u nastojanju da se odgovori na dvostruke izazove tranzicije u digitalno doba i postapandemijski svet.

Slična ekspertska grupa na visokom nivou za borbu protiv lažnih vesti i širenja dezinformacija na interentu oformljena je 2018. godine.

"Danas, kritičko mišljenje i procenjivanje kvaliteta informacija kojima pristupamo onlajn je isto toliko važna veština kao čitanje i pisanje", izjavila je evropska komesarka za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade Marija Gabrijel.

"Želimo da osnažimo naše mlade ljude da doprinesu svetu onlajn debata i diskusija. Da bismo uspeli, radićemo, preko ove ekspertske grupe, sa našim nastavnicima i edukatorima, kao pravom pokretačkom snagom promene u obrazovanju i obuci", rekla je Gabrijel.

Glavni cilj grupe, dodala je, jeste da se mladima usadi "kritički duh" nepohodan za preispitivanje sadržaja na koje nailaze na internetu i za razlikovanje činjenica od fikcije.

Grupa ima 25 članova, uključujući akademike, ljude iz medija, obrazovnog sektora i sajberbezbednosti, a uključuje i istraživačke institute, nevladine organizacije i međunarodne i agencije EU.

Njihov zadatak će biti da oblikuju zajedničke pristupe obrazovanju mladih i unapređenju njihovih digitalnih veština i svesti, a koji će biti primenjivani u svim zemljama EU.

Komisija je, u okviru svog plana za Digitalnu deceniju, postavila cilj da do 2030. godine 80% stanovnika Evrope ima osnovne digitalne veštine. Taj procenat je 2019. bio 56%.

U grupi je angažovana i kompanija Fejsbuk, što bi moglo da bude kontroverzno zbog kritika na račun te društvene mreže zbog neuspešne borbe protiv dezinformacija.

Jedna od članica grupe Džulijan fon Reper Bizmark, direktorka organizacije za medijsku pismenost Li detektors (Lie Detectors), izjavila je za EURACTIV.com da "Evropa mora da razmišlja o ulozi koju obuka i obrazovanje mogu da imaju u borbi protiv dezinformacija i njihovog korozivnog uticaja na demokratiju".

"Merenje efekata rada na medijskoj pismenosti mora biti ključan deo ovog savetodavnog procesa. I dalje smo zabrinuti zbog uloge velikih tehnoloških kompanija u širenju dezinformacija na društvenim mrežama", rekla je.

Izvor: EURACTIV.com

Foto: EC - Audiovisual Service