Dok su Kodeksu za borbu protiv dezinformacija Evropske komisije potrebne "značajne izmene" na planu praćenja i transparentnosti, prema izveštaju regulatora, 16 novih kompanija prijavilo se da pomogne u radu na tim izmenama.

Grupa novih potpisnika uključuje organizacije ciilnog društva, softverske kompanije, marketinške agencije.

Njihovo pridruživanje poklopilo se sa objavljivanjem izveštaja Evropske regulatorne grupe za audiovizuelne  medijske usluge (ERGA). Izveštaj sadrži preporuke za unapređenje Kodeksa, samoregulatornog alata kojim se organizacije i kompanije obavezuju da će se bolje boriti protiv dezinformacija na svojim platformama.

Potpredsednica Evropske komisije za vrednosti i transparentnost Vera Jurova rekla je da je EU potreban izmenjeni Kodeks protiv dezinformacija sa jakim okvirom za praćenje zasnovanim na pokazateljima učinka.

"Sada je na sadašnjim i budućim potpisnicima da ga isporuče. Jedini kodeks koji ćemo prihvatiti je snažan i ambiciozan kodeks koji u potpunosti primenjuje naše smernice i rešava trenutne nedostatke", istakla je Jurova.

Potpisnici su prvobitno (2018. godine) bile vodeće platforme poput Gugla, Fejsbuka, Tvitera i TikToka ali je spisak proširen od kako je Evropska komisija taj alat ocenila kao deo Akcionog plana za evropsku demokratiju pokrenutog u decembru 2020.

Komisija je pozvala na izmene Kodeksa o dezinformacijama do kraja godine.

U Komisijinim smernicama objavljenim nakon revizije navodi se da su potrebna značajna poboljšanja orginalnog kodeksa, uključujući pojačano praćenje i mere za veću transparentnost i šire učešće.

Među potencijalnim potpisnicima koji su se priključili procesu izrade nacrta u septembru su akteri van grupe vodećih tehnoloških kompanija. Tu su i platforme Vimeo i Clubhouse i grupa Avaaz.

Najnoviji krug mogućih potpisnika uključuje i Twitch, Adobe, The Bright App, novinarsku organizaciju Reporteri bez granica, Holandsku organizaciju za primenjena naučna istraživanja i komunikacionu kompaniju Havas.

Učesnici će se pridruži izradi nacrta ojačanog Kodeksa ponašanja u borbi protiv dezinformacija koji će na kraju funkcionisati kao koregulatorno oruđe Zakona o digitalnim uslugama (DSA). Iako trenutno nisu obavezujuće, neke od odredbi kasnije bi mogle da postanu obavezujuće u sklopu DSA.

Međutim, u Komisiji postoji zabrinutost da bi dugi pregovori o DSA mogli da "odvuku" foskus sa Kodeksa. Kako se navodi, potpisnici bi mogli da iskoriste odlaganje pregovora kao izgovor za nepotpunu usklađenost.

Izvor: EURACTIV.com

Foto: Pixabay.com