Povodom Dana bezbednog interneta, koji se obeležava 9. februara, evropska komesarka je u autorskom tekstu za EURACTIV.com istakla da mladima treba dati veću podršku u medijskoj pismenosti koja će im pomoći da izbegnu zamke dezinformacija u onlajn svetu.

Komesarka EU za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade Marija Gabrijel

Onlajn svet pruža mladima i deci beskonačne mogućnosti da uče i komuniciraju, ali i da kreiraju i dele sadržaj. Često su naši mladi ti koji prvi otkriju i koriste nove platforme društvenih medija, ili se mobilišu onlajn u cilju promovisanja društvenog dobra.

To je svet znanja na dohvat njihovih ruku.

Kada su onlajn, mladi moraju da razumeju šta čitaju tako da to mogu da procene i vrednuju da bi pravili izbore zasnovane na informacijama. Da li je ova informacija pouzdana? Da li je ovo iz pouzdanog izvora? Da li ovo treba deliti dalje?

Onlajn pretnje i dezinformacije, iako višestrana pitanja, nisu nova. Prošla godina nije bila izuzetak kada se govori o dezinformacijama. Tekući trendovi su ubrzani i povećana je potreba za pouzdanim izvorima informacija.

Brojevi govore sami za sebe: 74% Evropljana je izrazilo zabrinuotst zbog lažnih vesti o kovidu-19, a 85% je reklo da je potrebno više čuti od naučnika. Takođe je primećen porast "infodemije" i poplava lažnih informacija o virusu.

Potreba da se uradi više je glasna i jasna: Naši mladi moraju da se osećaju bezbedno i osnaženo kada su u onlajn svetu.

Prema istraživanju Eurobarometra iz 2019. godine, 41% mladih smatra da se u školama ne uči dovoljno o kritičkom mišljenju i medijima.

Evropska komisija je u septembru 2020. usvojila Akcioni plan za digitalno obrazovanje za period 2021-2027. Njegov cilj je da se zatvori digitalni jaz i promoviše kvalitetno onlajn učenje u perspektivi inkluzivnog i doživotnog učenja. Takođe podržava obrazovne sisteme i institucije u razvijanju svojih digitalnih kapaciteta.

Ukrako, ako želimo da Evropa predvodi digitalnu transformaciju, naši mladi moraju da budu opremljeni digitalnim veštinama i kompentencijama da to urade.

Digitalna pismenost se sve više prepoznaje kao preduslov življenja i napredovanja u digitalno doba. Javne konsultacije o Akcionom planu za digitalno obrazovanje ukazale su da su upravljanje prevelikim brojem informacija onlajn, razlikovanje činjenica od lažnih informacija i sadržaja i zaštita ličnih podataka onlajn tri digitalne veštine najpotrebnije za 21. vek.

Akcioni plan promoviše digitalnu pismenost u cilju borbe protiv dezinformacija i u centar tih napora stavlja obrazovanje i obuku.

Na tome zajedno treba da rade novinari, javni emiteri, tehnološke kompanije, civilno društvo, javne vlasti, kao i mladi i porodice.

Angažovanje celog društva je takođe cilj kampanje Dan bezbednog interneta, koja okuplja hiljade ljudi i organizacija, a koju organizuju Evropska mreža bezbednijih internet centara i Komiteti Dana bezbednog interneta.

Ono što je počelo kao mali događaju u nekoliko zemalja pre 17 godina preraslo je u globalnu godišnju proslavu u 170 država. Kao što njihov slogan kaže, Dan bezbednosg interneta opkuplja ceo svet "zajedno za bolji internet".

Izvor: EURACTIV.com

Foto: European Commission