Populisti napadaju „anglo-saksonsku“ EU, Rusija širi propagandu, a kako prihodi idu Guglu i Fejsbuku koncentracija u medijima se povećava. Za uspešan razvoj evropskih medija potrebna je pomoć EU, ali je odlučujuća spremnost izdavača da se ujedine. EU je pomogla transformaciji raznih sektora, poput čelika i tekstila. Mediji bi isto trebalo da dobiju tu mogućnost jer su i jedan od stubova demokratije i veliki poslodavac.