Bogdan Kladnik, aktivista za zaštitu životne sredine i pokretač regionalnog projekta Misija Balkan za jačanje ekološke svesti među mladima na Balkanu