Rajner Šelhas (Rainer Schellhaas), rukovodilac komponente Snabdevanje biomasom programa Razvoj održivog tržišta bioenergije u Srbiji (DKTI) Nemčke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ)