Imperativ rešavanja problema klimatskih promena usmerio je pažnju na evropske gradove, u kojima živi 80% Evropljana. Udeo žitelja tih gradova u potrošnji prirodnih resursa je u disproporciji sa prostorom koji zauzimaju. EU nema usaglašen stav o politici upravljanja otpadom, kao ni o politici koja se odnosi na potrošnju vode. Nedostatak jasne i čvrste zakonske odredbe o potrošnji vode je takođe sve veća briga mnogih gradova, prvenstveno onih u evropskom delu Mediterana, gde stanovnici gradova moraju da se utrkuju sa poljoprivrednicima za pristup slatkoj vodi. Postoji i potreba za preduzimanjem mera za smanjenje gubitka energije, a traži se i nov način proizvodnje i distribucije električne energije.