U Srbiji se godišnje proizvede samo 23% električne energije iz obnovljivih izvora, a naš cilj je da do 2020. to bude 27%, rekao je 26. novembra ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić. On je na skupu "Energetika i klimatske promene" u organizaciji Srpske akademije nauke i umetnosti (SANU) kazao da doprinos Srbije u borbi protiv klimatskih promena treba da bude snažan, ali i održiv sa stanovišta ekonomskog kapaciteta.

 

"Borba protiv klimatskih promena ostvaruje se u situaciji u kojoj energetski bilansi Srbije, kao i balans različitih energenata nije sjajan. Da bismo mogli da sagledamo izazove koji su pred nama, neophodno je da krenemo od toga gde se srpska energetika danas nalazi i da je u budućnosti još više razvijamo", ukazao je Antić.

 

Po njegovim rečima, Srbija na svetskom nivou učestvuje sa svega 0,13% u emisiji gasova s efektom staklene bašte.

 

"Proizvodnja električne energije u našoj zemlji je najviše oslonjena na ugalj, odnosno oko 65% energije dolazi iz termoelektrana", kazao je ministar i dodao da je u termoelektrane u Srbiji proteklih godina uloženo oko 300 miliona evra.

 

Po njegovim rečima, u Srbiji se godišnje potroši oko 10 miliona tona ekvivalentne nafte.

 

"Plan nam je da dostignemo ciljeve Evropske unije po kojima emisija gasova sa efektom staklene bašte treba da se smanji za 80 do 95% do 2050. godine", rekao je Antić.

 

Ministar je kazao da, prema evropskim standardima, do 2050. finalnu potrošnju treba smanjiti za 41% a učešće obnovljivih izvora energije treba da dostigne 75%.

 

"Moramo da na društveno odgovoran način koristimo sve što imamo kako bismo od Srbije stvorili razvijeno društvo. Zato smo u prethodnih nekoliko godina pustili oko 150 megavata iz obnovljivih izvora, a do kraja 2019. planiramo da tu cifru zaokružimo na 600 megavata", izjavio je Antić.

 

https://www.euractivdev.com/images/stories/videos/flv/69908.flv

 

On je kazao da je u Srbiji velika pažnja posvećena energetskoj efikasnosti, za šta će sledeće godine iz budžeta biti izdvojeno oko 500 miliona dinara.

 

"Jedan od naših najznačajnijih planova u oblasti energetske efikasnosti je da u 10 opština sisteme daljinskog grejanja prenesemo na biomasu", dodao je ministar.

 

Govoreći o izgradnji malih hidroelektrana, Antić je rekao da Ministarstvo rudarstva i energetike ne određuje uslove pod kojima će se te hidroelektrane graditi.

 

"Njihova izgradnja je uređena zakonom o vodama, zakonom o energetici i drugim. Zato ćemo zajedno sa Ministarstvom zaštite životne sredine raditi na tome da se male hidroelektrane u Srbiji grade isključivo po propisima koji to uređuju", rekao je ministar.

 

Dopisni član SANU Slobodan Vukosavić kazao je da u svakoj državi energetika ima negativan uticaj na životno okruženje, a društvo je u obavezi da spreči vidljivost i dejstvo tih negativnih posledica.

 

https://www.euractivdev.com/images/stories/videos/flv/69913.flv

 

"U srpskoj energetici i u odnosu prema klimatskim promenama i životnoj sredini postoje otvorena pitanja. Privreda i društvo treba što pre da se prilagode klimatskim promenama i da preduzmu razumne mere radi ublažavanja daljih promena klime", kazao je Vukosavić.

 

Izvor: Beta

Foto/Video: Beta