Progres u korišćenju obnovljive energije i energetskoj efikasnosti polako usporava u celoj Evropskoj uniji. Razlog je pre svega rastuća potrošnja energije, pre svega u oblasti transporta, pokazuju podaci Evropske agencije za životnu sredinu (EEA). Prema preliminarnom podacima EEA, obnovljive energije su u 2017. godine u ukupnoj potrošnji činile 17,4%, u poređenju sa okruglo 17% u 2016.  godini.Iako EU tako kao celina ostaje na "dobrom putu" da do 2020. godine dostigne cilj od 20% učešća obnovljive energije, tempo u dostizanju tog kratkoročnog cilja je "samo neznatno porastao", ocenila je EEA u izveštaju objavljenom 26. novembra.

 

Agencija je upozorila da postoji opasnost "sveukupnog usporavanja" procesa uvođenja čistih energija u Evropi, unapređenja energetske efikasnosti i smanjenja emisije štetnih gasova.

 

Posebno je nedovoljan napredak u pravcu dostizanja cilja od 10% obnovljivih energija u saobraćajnom i transportnom  sektoru, zaključila je EEA u ažuriranom izveštaju.

 

Prema podacima te agencije, "opšte usporavanje" se može pripisati i rastućoj potrošnji energije, pre svega u oblasti transporta, čime opada udeo obnovljivih energija u ukupnoj energetskoj potrošnji.

 

Potrošnja energije raste od 2015. godine, a preliminarna procena EEA za 2017. godinu ukazuje da je potrošnja za tu godinu veća od prvobitno prognozirane.

 

"I dok je EU u celini na dobrom putu da dostigne svoje ciljeve da do 2020. godine smanji emisiju štetnih gasova i poveća učešća obnovljivih energija, najnoviji trendovi porasta potrošnje energije moraju biti preokrenuti kako  bi se dostigli ciljevi za 2020. godinu", navela je EEA.

 

EU se obavezala da do 2020. godine najmanje 20% svojih ebergetskih potreba namiruje iz obnovljivih izvora, i da u odnosu na 1990. godinu za 20% smanji emisiju gasova koji proizvode efekat staklene bašte. Još jedan cilj koji je postavljen na 20% je i povećanje energetske efikasnosti, ali taj cilj zemlje EU pravno ne obavezuje.

 

Unija trenutno radi na definisanju novih energetskih i klimatskih ciljeva do 2030. godine, a između ostalog i na novim granicama emisije ugljen-dioksida za putničke automobile i na prvom zakonu  EU o smanjenju emisije štetnih gasova kod teretnih vozila.

 

Evropska komisija bi 28. novembra trebalo da predstavi i niz scenarija za dostizanje dugoročnih klimatskih ciljeva do 2050. godine, a između ostalih i scenario čiji je cilj "nulta emisija".

 

Izvor: EURACTIV.com

Foto: Beta