Čovečanstvo od 29. jula živi na kredit jer je već potrošilo prirodna bogatstva koja planeta ima na raspolaganju za 2019, najranije do sada i dva meseca ranije nego pre 20 godina, prema računici Mreže za globalni ekološki otisak (GFN). Posledice preterane potrošnje resursa vide se u krčenju šuma, eroziji tla, gubicima u biodiverzitetu, većoj emisiji CO2, što pak za posledicu ima promene klime i sve češče ekstremne vremenske prilike.

 

"Čovečanstvo trenutno koristi resurse planete 1,75 puta brže nego što su kapaciteti obnove ekosistema", navela je ta nevladina organizacija u saopštenju.

 

Organizacija je upozorila da čovečanstvo nagriza prirodni kapital svoje planete, čime smanjuje njen budući kapacitet da se regeneriše.

 

U tome se pokazuju velike razlike po zemljama. Katar je iskoristio svoja raspoloživa sredstva posle samo 42 dana, dok je Indonezija potrošila sredstva raspoloživa za jednu godinu za 342 dana, saopštio je Svetski fond za prirodu (WWF) koji je povezan sa Mrežom za globalni ekološki otisak.

 

"Kada bi svi ljudi živeli kao Francuzi, bilo bi potrebno 2,17 planeta, a pet planeta kada bi svi živeli kao Amerikanci", naveo je Fond, preno je AFP.

 

Da bi se uskladili sa raspoloživim resursima, do 31. decembra svake godine glavna akcija treba da se usmeri na emisje gasova sa efektom staklene bašte koji sami posebi predstavljaju 60% ljudskog ekološkog otiska na planeti, naveo je WWF.

 

"Smanjivanjem emisije ugljen dioksida za 50% mogli bi da dobijemo 93 dana u godini, odnosno da pomerimo dan kada istrošimo raspoložive resurse za tu godinu do oktobra", navela je ta nevladina organizacija.

 

Kada bi prepolovili konzumiranje životinjskih proteina, mogli bi taj datum da pomerimo za još 15 dana godišnje, a kada bi prepolovili rasipanje hrane, mogli bi da dobijemo još deset dana, naveo je WWF.

 

Svako može da izračuna svoj ekološki otisak na http://www.footprintcalculator.org

 

Izvor: Beta

Foto: GFN