Čovečanstvo od 29. jula živi na kredit jer je već potrošilo prirodna bogatstva koja planeta ima na raspolaganju za 2019, najranije do sada i dva meseca ranije nego pre 20 godina, prema računici Mreže za globalni ekološki otisak (GFN). Posledice preterane potrošnje resursa vide se u krčenju šuma, eroziji tla, gubicima u biodiverzitetu, većoj emisiji CO2, što pak za posledicu ima promene klime i sve češče ekstremne vremenske prilike.