Analize kvaliteta vazduha u Srbiji, koje sprovode lokalne samouprave, često su bez kontinuiteta i transparentosti, a dobijeni podaci su predstavljeni suviše stručno i nerazumljivo za veći deo javnosti, pokazala je 16. septembra predstavljena Analiza o dostupnosti i kvalitetu informacija o aerozagađenju iz lokalnih mreža za monitoring vazduha koju je sprovela organizacija Fraktal.

 

"Izveštaji lokalnih samouprava o kvalitetu vazduha su veoma stručno napisani i međi i građani ih teško razumeju, a i potraga za tim izveštajima je iscrpljujući proces" jer su skriveni na sajtovima lokalnih samouprava, rekla je na konferenciji za novinare glavni istraživač na projektu Lidija Kesar, ističući da javnost u svakom trenutku mora da zna kakav je vazduh koji udiše, kao što se zna koja je temperatura vazduha.

 

Istraživanje je, kako je navela, obuhvatilo Suboticu, Valjevo, Sremsku Mitrovicu, Smederevo i Kosjerić, gde je kvalitet vazduha, po podacima Agencije za zaštitu životne sredine, treće, najlošije kategiorije.

 

Kako je objasnila, osnovu istraživanja činili su Programi kontrole kvaliteta vazduha, čija izrada je obaveza lokalnih samouprava po Zakonu o zaštiti vazduha, a analiza je pokazala da ti izveštaji nisu konzistentni.

 

"Utvrdili smo i da postoje prekidi u merenju, a razlozi su često banalni, poput da se merenja ne vrše vikendom, za vreme državnih, ali i verskih praznika, jer su institucije u kojima je oprema tada zaključana, a osoba koja mora da uzme uzorke nije u mogućnosti da pristupi opremi", rekla je Keser.

 

Prema njenim rečima, jedan od uzroka prekida merenja je i servisiranje uređaja za monitoring kvaliteta vazduha.

 

"U Smederevu se recimo ne vrši merenje u decembru mesecu, kada je zagađenje vazduha najviše, jer se tada servisiraju merni uređaji", kazala je ona, navodeći da se tako onemogućava ozbiljnija analiza i planiranje mera kako da se reši problem zagađenja.

 

Dodala je da se prekidi dešavaju i zbog neusaglašenosti procedure merenja sa Zakonom o javnim nabavkama, jer dolazi do prolongiranja angažovanja institucije koja će vršiti merenja, tako da postoje prekidi od više meseci, jer tender nije sporoveden ili je oboren.

 

"To je nedopustivo, pogotovo što se takva situacija dešava u periodu kada su zagađenja najveća, od januara do marta", navela je Keser.

 

Ona je ocenila kao poražavajuće i to što Program kontrole kvaliteta vazduha lokalnih samouprava, uprkos tome što se predaju retroaktivno, dobijaju saglasnost Ministarstva zaštite šivotne sredine.

 

Uporedne analize svih tih programa, za period od 2016. do 2019. godine, za gradove obuhvaćene istraživanjem, pokazale su da nema nikakve pravilnosti u planiranju, izradi i odobravanju tih dokumenata.

 

Direktorka Fraktala Ana Ranković je kazala da je istraživanje nastalo iz potrebe da se problem aerozagađenja sagleda iz perspektive običnih građana.

 

"Istraživanje je rađeno oko pola godine i usmereno na trenutnu situaciju, a ključno je da se nakon dobijenih podataka predlože mere i nađu rešenja za smanjivanje aerozagađenja", rekla je ona.

 

Dodala je da država mora da odluči da li je spremna na veća ulaganja za smanjenje aerozagađenja, jer u svetu već postoje tehnička rešenje i mere koje su i Srbiji sve dostupnije.

 

Kako je istaknuto na konferenciji, sa rezultatima istraživanja su upoznati i Ministarstvo zaštite životne sredine i lokalne samouprave, a očekuje se da se kroz javnu raspravu razmotre manjakvosti Zakona o zaštiti vazduha, koji bi rezultirao njegovom promenom.

 

Istraživanje je sprovela organizacija Fraktal u okviru projekta "Za bolji kvalitet vazduha kroz transparentno i odgovorno upravljanje podacima", podržanog od strane Delegacije EU u Srbiji, a posredstvom partnerskih organizacija BIRODI, Partneri za demokratske promene Srbija i Pravni skener i njihovog krovnog  projekta  Budućnost slobode informacija u Srbiji.

 

Izvor: Beta

Foto: Beta