Finansijski podsticaji za male hidroelektrane (MHE) na Zapadnom Balkanu štetne su po životnu sredinu, a koristi od subvencija imaju bogati poslovni ljudi koji su bliski vlastima, otkrila je nova studija koju je objavio CEE Benkvoč netvork (CEE Bankwatch Network). Kako se navodi, doprinos MHE proizvodnji električne energije je skroman.

 

Broj hidroelektrana ispod 10 megavata u zemljama Zapadnog Balkana je između 2009. i 2018. godine učetvorostručen, sa 108 na najmanje 488.

 

U Srbiji je 2018. gotovo polovina podsticaja namenjenih obnovljivim izvorima energije išla malim hidroelektranama – nešto manje od 25 miliona evra – dok je 116 elektrana proizvelo tek 0,8% ukupno proizvedene električne energije.

 

"Krajnje je vreme da se u Srbiji okončaju subvencije za MHE. Vlada bi morala da ukine podsticaje za zrele tehnologije, kao što je hidroenergija. Podrška je potrebna samo tehnologijama koje se još uvek razvijaju i za koje se očekuje da će troškovi dalje da padaju, poput energije Sunca i vetra", istakao je koordinator za hidroenergiju iz Benkvoča Igor Vejnović.

 

Uz male hidroelektrane, Srbija i dalje pruža značajne direktne subvencije za proizvodnju uglja, odnosno 287,1 milion evra u periodu 2015–2017.

 

"Imajući u vidu da je Srbija u svojoj proizvodnji struje zavisna od uglja, moraju se pažljivo odrediti pravila za podsticanje razvoja obnovljivih izvora energije kako bi se izbegao otpor javnosti i usporavanje energetske tranzicije. Potreban je efikasan i transparentan sistem subvencionisanja", kazao je Zvezdan Kalmar iz Centra za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR).

 

Ekspanzija MHE je izazvala otpor javnosti širom regiona, jer su reke i potoci, koje se često nalaze u ekološki vrednim i zaštićenim oblastima, preusmerene u cevi, ostavljajući korita reka često sasvim suvim.

 

"Subvencije za male hidroelektrane doprinose uništavanja prirode i podstiču društvene tenzije bez stvaranja značajne količine energije. Činjenica je da su se zemlje Zapadnog Balkana obavezale da će primenjivati pravila o subvencijama EU potpisivanjem Ugovora o Energetskoj zajednici i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU. Pozivamo vladu da se pridržava ovih pravila", istakla je Petra Remeta iz WWF Adria.

 

Pored toga što izazivaju štetu, subvencije za male hidroelektrane su izgubile kredibilitet, budući da od njih profitiraju dobro povezani poslovni ljudi.

 

"U Srbiji su kompanije povezane sa Nikolom Petrovićem, kumom predsednika Aleksandra Vučića, među glavnim korisnicima podrške. U regionu Bosilegrada, na rukovodećem mestu u privrednom društvu koje je korisnik subvencija, bio je osuđeni član Šarićeve (kriminalne) grupe", navodi se u saopštenju.

 

Izvor: Beta

Foto: Beta