Predloženo uvođenje minimalne radaljine od 1.000 metara između vetroturbina i zgrada naišlo je na oštre kritike nemačkog ministarstva ekologije koje smatra da novi propisi mogu da pokvare planove zemlje da unapredi sektor obnovljive energije do 2030. godine.

Propisi koje planira ministarstvo ekonomije predvođeno Peterom Altmajerom (CDU) umanjiće nacionalni potencijal za vetroenergiju za 20-50%, upozoravaju iz Nemačke agencije za životnu sredinu.

"Nemačka sigurno neće uspeti da dostigne cilj da 65% struje proizvodi iz obnovljivih izvora energije do 2030." ako se bude primenjivao propis o razdaljini od 1.000 metara, istakla je Agencija, prenosi Euraktiv Nemačka.

Sada je na 0,9% površine Nemačke dozvoljeno postavljanje vetroturbina ali se trenutno koristi samo polovina tog zemljišta. U teoriji bi tu mogli da budu instalirani kapaciteti za vetroenergiju od 81 gigavat, što je više nego dovoljno da se do 2030. dostigne cilj od 65% energije proizvedene iz obnovljivih izvora.

Međutim, ako se minimalna razdaljina između turbina i kuća utvrdi na 1.000 metara, biće moguće povećanje od samo 43-63 gigavata.

Razmirice u vladi

Cilj nove minimalne udaljenosti između turbina i zgrada je da se izbegnu građanski protesti zbog novih projekata vetroenergije.

Prema Altmajeru, vetroturbine su preblizu zgradama, u proseku na 700 metara. "Međutim, tih 700 metara nije bilo dovoljno za smanjenje zaostalih dozvola, raspuštanje građanskih inicijativa i izgradnju dovoljno vetroturbina", rekao je nemački ministar za Radio Dojčlandfunk.

Akutna kriza sa energijom vetra u Nemačkoj nema ništa sa sadašnjom regulativom o razdaljini, rekao je Altmajer i istakao da je glavni problem što praktično nema više odobrenih područja za postavljanje vetroturbina.

Komentarišući Altmajerov predlog, ministarka ekologije Svenja Šulce rekla je da se oni ne slažu sa tim predlogom. Novi propis je već trebalo da bude usvojen ali je odluka odložena zbog neslaganja ministara.

Ni industrija vetroenergije nije zadovoljna, iako je Altmajer predstavio i mnoge pozitivne mere za jačanje tog sektora.

U pismu u kojem su komentarisali ministrove planove, velika udruženja industrije vetroenergije navela su da će propis o razmaku od 1.000 metara "uništiti dalje napore da se unapredi razvoj vetroenergije i dramatično oslabiti sektor vetroenergije na kopnu".

Povećanje razdaljine nije jedina novina - predviđeneu i izmene oko zamene starih turbina novim.

Zamena starih turbina, koja je po važećim pravilima moguća za 53% turbina u Nemačkoj, biće smanjena na 35% turbina, navela je Nemačka agencija za životnu sredinu.

I neke nemačke pokrajine su protiv predloženih propisa. One bi, s obzirom da klimatski paket savezne vlade ima opciju "opt-aut", i same mogle da donesu nove propise i uvedu razdaljine koje im odgovaraju. Za sada su Donja Saksonija i Šlezvig-Holštajn najavili da nameravaju da iskoriste "opt-aut".

Debata u Evropi

Debata o minimalnoj udaljenosti između vetroturbina i stambenih područja ne vodi se samo u Nemačkoj.

U Francuskoj će takođe sadašnja razdaljina od 500 metara biti povećana na 1.000 ili čak 1.500 metara.

Pošto za to ne postoji propis na nivou EU, pravila se razlikuju od zemlje do zemlje. Prema studiji Evropske komisije, većina članica EU utvrdila je da minimalna razdaljina između velikih vetroturbina i zgrada bude 500 metara.

Međutim, u Švedskoj, Mađarskoj, Estoniji i Finskoj minimalna razdaljina je 1.000 metara a u Poljskoj 1.250.

Evropska komisija je u studiji predložila razdaljinu od 700 metara, posebno za velike i bučne vetroturbine.

Izvor: EURACTIV.com

Foto: Beta/AP