Evropska unija ima najveću mrežu zaštićenih područja u svetu poznatu kao Natura 2000 koju čini oko 27.000 obasti na kopnu i moru.

U 27 članica EU u 2019. godini gotovo 764.000 kvadratnih kilometara (km2) zemlje bilo je zaštićeno radi očuvanja biološkog diverziteta kao Natura 2000 područja u skladu sa tzv. Natura direktivama.

Ta površina predstavlja gotovo petinu (18%) ukupne površine EU, objavio je Eurostat povodom Dana Natura 2000 koji se obeležava 21. maja i Svetskog dana biodiverziteta koji se obeležava 22. maja.

Natura područja su u 2019. činila 20 i više procenata ukupne zemlje u 12 članica EU a prednjačile su države sa Balkanskog poluostrva - Slovenija sa 38% ili 7.700 km2, Hrvatska sa 37% ili 20.700 km2 i Bugarska sa 35% ili 38.700 km2.

S druge strane, najmanje zaštićene površine imale su Danska (8% ili 3.600 km2), Švedska (12% ili 55.600 km2) i Letonija (12% ili 7.400 km2).

Istovremeno je u 2019. u EU bilo zaštičeno više od 440.000 km2 mora kao morska Natura 2000 područja. To je povećanje od 5% u odnosu na 2018. i od gotovo 150% u odnosu na 2013.

Kako se navodi, identifikacija morskih područja koja zaslužuju da budu zaštićena mnogo je izazovnija nego kod zemlje i zato ih ima manje.

Najveći rast površine zaštićenih morskih područja za godinu dana zabeležio je Kipar, za više od 6.300% ili 8.300 kvadratnih kilometara. Slede Italija sa rastom od 76% (5.200 km2), Portugalija (12% ili 4.400 km2), Hrvatska (5% ili 300 km2) i Francuska (2% ili 3.100 km2).

Gledano prema površini, najveću nacionalnu mrežu morskih Natura 2000 područja ima Francuska - 132.689 km2 priobalnih voda.

Zajedno sa drugom na listi Španijom sa 84.405 km2, te dve zemlje daju gotovo polovinu (49%) zaštićenih morskih područja EU.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Eurostat