Kvalitet vode za kupanje u Evropi i dalje je visok, a u pet država: Kipru, Austriji, Malti, Grčkoj i Hrvatskoj - najmanje 95% voda za kupanje je izvrsnog kvaliteta, rezultati su istraživanja Evropske agencije za životnu sredinu (EEA), koji su objavljeni 8. juna.

Agencija je testirala vodu za kupanje na oko 22.300 morskih, rečnih i jezerskih plaža u 27 zemalja Evropske unije, Velikoj Britaniji, Švajcarskoj i Albaniji i čak 84,6% je imalo odličan kvalitet vode.

Posle skoro tri meseca blokade zbog korona virusa, evropski građani se nadaju da će maksimalno iskoristiti svoje plaže, jezera i reke dok se EU priprema za ukidanje granične kontrole na svojoj teritoriji do kraja juna.

"Čista voda za kupanje obično se uzima kao nešto što je dato, ali to je zapravo jedno od evropskih kolektivnih dostignuća", rekao je Virdžinijus Sinkevičijus, komesar EU za životnu sredinu.

"To je rezultat napornog rada mnogih ljudi tokom mnogo godina. Ovogodišnji izveštaj još jednom potvrđuje da evropski građani i dalje mogu da uživaju u veoma visokim standardima kvaliteta tokom kupanja u evropskim vodama i moraju se preduzeti sve mere da se nastavi tim putem."

Od svih zemalja u kojima je testiran kvalitet vode, Poljska je bila jedina sa manje od 50% vode za kupanje koja je ocenjena kao odlična.

EEA je saopštila da je kvalitet vode generalno bolji na primorskim lokacijama nego u unutrašnjosti, pri čemu je 87,4% priobalnih kupališta klasifikovano kao odlično, u poređenju sa 79,1% kupališta u unutrašnosti.

"U mnogim područjima centralne Evrope kupališta u unutrašnjosti nalaze se na relativno malim jezerima i barama, kao i na rekama sa malim tokom, koje su, naročito leti, podložnije kratkotrajnom zagađenju prouzrokovanom jakim kišama", navodi EEA.

Agencija je navela i da je primećeno smanjenje ukupnog broja mesta na kojima loš kvalitet vode može da izazove bolest.

Samo 1,3% svih lokacija u EU prošle je godine imalo lošu ocenu, u poređenju sa 2% u 2013.

U šest evropskih zemalja - Albaniji, Estoniji, Mađarskoj, Irskoj, Holandiji i Slovačkoj - 3% ili više voda za kupanje je lošeg kvaliteta.

Prema evropskoj direktivi o vodama za kupanje, kupanje mora biti trajno zabranjeno ili sa jasnim upozorenjem na lokacijama koje su ocenjene lošim najmanje pet godina.

"U 2019. godini to je bilo slučaj sa 55 voda: 36 u Italiji, osam u Španiji, četiri u Velikoj Britaniji, dve u Francuskoj i po jedna u Češkoj, Danskoj, Irskoj, Holandiji i Švedskoj", saopštila je EEA.

Izvor: Beta

Foto: Pixabay.com