U Srbiji 87% stanovnika smatra da je nakon pandemije korona virusa neophodno više brinuti o životnoj sredini, dok je 74% izjavilo da želi da učini više po pitanju reciklaže, pokazalo je istraživanje Inicijative "Svaka limenka se računa" objavljeno 21. oktobra.

Istraživanje, koje je sprovedeno u 14 evropskih zemaja, pokazalo je i da bi 27% stanovništva Srbije, nakon pandemije, prednost dalo temama životne sredine u odnosu na pitanja ekonomije, što je manje nego u zemljama poput Rumunije, Španije, Velike Britanije, gde je prednost ekološkim temama dalo više od 50% ispitanika.

"Pitanja privrede i ekonomskog rasta i dalje su prioritet u Srbiji, ali ohrabruje činjenica da blizu tri četvrtine stanovnika želi da se više angažuje na temu reciklaže", izjavio je predstavnik Inicijative "Svaka limenka se računa" za Srbiju Nemanja Komatović.

On je ocenio da bi uz zajedničke napore i poboljšanje infrastrukture stopa reciklaže u Srbiji mogla značajno da poraste.

U ostalim evropskim zemljama 91% ispitanika je reklo da bi želelo da se više angažuje po pitanju brige o okruženju i reciklaže, dok bi njih 52% pitanja životne sredine stavilo ispred ekonomije.

Više od tri četvrtine ispitanika u Evropi uvek ili često reciklira sve vrste materijala, dok 76% ljudi često ili uvek reciklira svoje aluminijumske limenke za piće, pokazala su istraživanja.

"Ljudi shvataju koliko je ovaj problem važan i spremni su da rade na uspostavljanju istinske cirkularne ekonomije", rekao je direktor Inicijative "Svaka limenka se računa" za Evropu David Van Heuversvin.

Inicijativa od 2009. radi na podizanju svesti o značaju reciklaže limenki za piće sa vizijom da se dostigne stopa reciklaže i do 100% upotrebljenih limenki u Evropi.

Istraživanje je rađeno na uzorku od 13.793 ispitanika u 14 zemalja u kojima "Svaka limenka se računa" ima lokalnu inicijativu (Belgija, Srbija, Austrija, Mađarska, Grčka, Rumunija, Poljska, Češka, Irska, Holandija, Velika Britanija, Španija, Italija, Francuska) u avgustu i septembru.

Izvor: Beta

Foto: Beta/Inicijativa "Svaka limenka se racuna"/Represent/MONTY_RAKUSEN