Luksemburg je evropska zemlja sa najvećim procentom zaštićenih prirodnih područja, sa tri četvrtine površine pod zaštitom. Na dnu liste su Srbija sa 7%, Rumunija sa 6% i Bosna i Hercegovina sa 4% teritorije koju čine zaštićena prirodna dobra.

Broj i površina zaštićenih kopnenih područja u Evropi stalno su u porastu i danas je 26% teritorije Evropske unije zaštićeno nacionalnim zakonima.

Zaštićena prirodna područja u Luksemburgu čine 76% njegove teritorije, zbog čega je ta zemlja na vrhu liste koju je sastavio vebsajt SaveOnEnergy na osnovu podataka Evropske agencije za zaštitu životne sredine.

Luskemburg je jedna od najmanjih zemalja u Evropi, sa površinom od 2.586 kvadratnih kilometara. Ima samo 134 zaštićena područja, ali njihova ukupna površina je 1.963 kvadratna kilometra.

Na drugom mestu je Slovenija, sa 1.891 zaštićenim područjem na 72% teritorije zemlje.

U prvih pet evropskih zemalja su Malta (65%), Kipar (56%) i Lihtenštajn (45%).

Iza njih slede Holandija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Austrija, Poljska i Nemačka.

Na poslednjem mestu je Bosna i Hercegovina, gde zaštićena prirodna dobra predstavljaju samo 4% državne teritorije. BiH, sa površinom većom od 192.000 kvadratnih kilometara, ima 40 zaštićenih područja koja se prostiru na 1.922 kvadratna kilometra.

Srbija je sa 7% teritorije pod zaštitom na 33. mestu, od 35 analiziranih zemalja.

Prema najnovijim podacima Zavoda za zaštitu prirode Srbije, tokom 2020. godine ukupna površina pod zaštitom povećana je za oko 400 hektara. Zavod je početkom januara saopštio da je u Srbiji zaštićeno 471 prirodno dobro, a da je ukupna površina zaštićenih prirodnih dobara veća od 678.000 hektara, što predstavlja 7,66% državne teritorije.

Među zemljama sa najmanjim procentom zaštićene teritorije su Rumunija (6%), Belgija (8%) i Portugal, Severna Makedonija i Mađarska (9%).

Na Zapadnom Balkanu najveći procenat zaštićenog prirodnog područja ima Albanija – 17%, zatim Crna Gora i Kosovo sa 13% površine pod zaštitom. U Hrvatskoj takođe zaštićena prirodna dobra čine 13% teritorije.

Nemačka, Švedska i Švajcarska imaju najveći broj zaštićenih područja, ali ona ne pokrivaju veliku površinu.

Nemačka ima 17.654 zaštićenih područja koja pokrivaju 31% površine zemlje, Švedska 15.254, a Švajcarska 10.423.

Francuska, druga po veličini zemlja u Evropi, ima više od 153.000 kvadratnih kilometra zaštićenog prirodnog područja, ali to čini samo četvrtinu ukupne površine zemlje.

Najmanji broj zaštićenih područja, posle BiH, imaju Lihtenštajn (44), Crna Gora (54) i Kipar (57).

Portal SaveOnEnergy je analizirao gotovo 80.000 nacionalno zaštićenih kopnenih područja u Evropi i izračunao procenat zaštićene teritorije po zemlji, kako bi video ko ulaže najveće napore da sačuva svoja prirodna dobra.

Ananlizom nisu obuhvaćena morska zaštićena područja ni kulturna dobra, kao ni područja koja se prostiru na površini više zemalja.

Izvor: SaveOnEnergy.com/uk

Foto: Pixabay.com, SaveOnEnergy.com/uk