Komisija UN za statistiku usvojila je novi statistički standard koji će omogućiti merenje vrednosti doprinosa ekosistema.

Sistem ekološko-ekonomskog računovodstva - računovodstvo ekosistema (SEEA-EA) pruža računovodstveni okvir za merenje doprinosa ekosistema društvu, njegovog stanja (zdravlja) i usluga koje pruža, saopštila je Evropska statistička služba.

Tako ćemo, npr, prateći smernice SEEA-EA moći da izračunamo vrednost usluga oprašivača za društvo. Oprašivači - pčele, leptiri i bumbari, doprinose proizvodnji poljoprivrednih kultura u EU sa, kako se procenjuje, 3,7 milijardi evra godišnje, navodi se.

Što je još važnije, zahvaljujući standardu za merenje vrednosti ekosistema moći ćemo da utvrdimo ne samo gde i koliko usluga nam "isporučuje" priroda, nego i gde one nedostaju, odnosno gde nije zadovoljena tražnja.

Navodi se da polovina poljoprivredne površine na kojoj se gaje usevi zavisni od oprašivača, posebno voće, ne pruža odgovarajuće uslove za polinatore, poput mesta gde će da se gnezde. Posledica je da nema dovoljno oprašivača.

"Obnova staništa oprašivača na poljoprivrednom zemljištu može da udvostruči koristi od oprašivanja", ističe se.

Računovodstvo ekosistema takođe može da doprinese praćenju ciljeva održvog razvoja - npr. merenju pristupa zelenim površinama u gradovima, uočavanju promena u obimu šuma ili degradacije tla.

Kako se navodi, evropske zvanične statistike urađene na osnovu UN standarda biće iskorišćene za implementaciju Evropskog zelenog dogovora.

Usvajanje priručnika za računovodstvo ekosistema rezultat je više od tri godine rada i rasprava više od sto stručnjaka iz različitih oblasti.

U proces je bio aktivno uključen i Eurostat kao predsedavajući Tehničkom odboru UN i uredničkom odboru koji je nadgledao izradu priručnika i sve vreme pružao stručno znanje i podršku UN.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Beta