Na većini kupališta u Evropi voda za kupanje ispunjava "odlične" standarde kvaliteta, a na vrhu liste su Kipar, Austrija, Grčka, Malta i Hrvatska, navodi se u novom godišnjem izveštaju Evropske agencije za životnu sredinu (EEA) objavljenom 1. juna.

Na osnovu analize više od 22.000 kupališta na moru i kopnu u zemljama EU, Albaniji i Švajcarskoj 2020. godine, utvrđeno je da je vodu odličnog kvaliteta imalo 82,8% kupališta.

Minimalne "dovoljne" standarde kvaliteta vode ispunjava 93% kupališta, navodi se u Izveštaju o kvalitetu vode za kupanje koji su sastavili EEA i Evropska komisija.

Odličan kvalitet vode na više od 95% kupališta imaju Kipar (100%), Austrija (97,7%), Grčka (97,1%), Malta (96,6%) i Hrvatska (95,1%).

U Albaniji odličan kvalitet vode ima 76,5% kupališta, dobar 17,6%, a loš kvalitet 4,2%.

Španija ima 88,5% kupališta s odličnim kvalitetom vode, Itaija 88,6%, a Francuska 77,5%.

Na 60,4% bugarskih kupališta voda je odličnog kvaliteta, a 38,5% ispunjava dobre standarde.

Na 296 evropskih kupališta (1,3%) voda za kupanje je bila lošeg kvaliteta. Iako udeo kupališta sa nedovoljno kvalitetnom vodom opada od 2013, problem ostaje posebno u proceni izvora zagađenja i uvođenju integrisanih mera upravljanja vodama.

Dve trećine kupališta nalazi se na obalama Evrope i ovaj izveštaj je dobar pokazatelj gde se može naći voda najboljeg kvaliteta.

Komesar EU za zaštitu životne sredine Virginijus Sinkevičijus izjavio je da kvalitet vode za kupanje u Evropi ostaje na visokom nivou i da je to dobra vest za Evropljane, koji će "ovog leta krenuti na plaže i kupališta".

"Akcioni plan za postizanje nulte stope zagađenja, usvojen u maju, pomoći će da vode ostanu zdrave i bezbedne, a mora i reke čisti", rekao je Sinkevičijus.

Izvršni direktor EEA Hans Brojninks rekao je da je dobar kvalitet vode rezultat četiri decenije rada na sprečavanju i smanjenju zagađenja.

"Zakoni EU ne samo da su pomogli u podizanju ukupnog kvaliteta, nego su pomogli i da se identifikuju oblasti u kojima su potrebne posebne mere", kazao je Brojninks.

EEA je saopštila da je kvalitet vode za kupanje u velikoj meri poboljšan u proteklih 40 godina.

"Efikasno nadgledanje i upravljanje, uvedeno Direktivom o vodi za kupanje, u kombinaciji s drugim zakonima EU, kao što je Direktiva o prečišćavanju gradskih otpadnih voda, doveli su do drastičnog smanjenja neprečišenih ili delimično prečišćenih komunalnih i industrijskih otpadnih voda koje završavaju u vodi za kupanje", navedeno je u saopštenju.

Izvor: EEA

Foto: Pixabay.com