Građani EU svesni su problema promena klime i smatraju da ulaganja u ekonomski oporavak treba da idu u "zelenu ekonomiju" jer će to, pored ostalog, doprineti inovacijama i time unapređenju konkurentnosti Unije, pokazalo je novo istraživanje Eurobarometar čiji su rezultati objavljeni 5. jula.

Devet od deset građana EU smatra klimatske promene ozblijnim problemom a osam od deset ispitanika misli da su veoma ozbiljan problem, objavila je Evropska komisija.

Na pitanje koji je pojedinačno najozbiljniji problem sa kojim se svet suočava, 29% ispitanih izdvojilo je klimatske promene, propadanje prirode ili zdravstvene probleme zbog zagađenja.

Specijalno istraživanje Evropske komisije pokazalo je i da se devet od deset Evropljana slaže da emisiju gasova sa efektima staklene bašte treba svesti na minimum.

Istovremeno 87% smatra da EU treba da postavi ambiciozne ciljeve za povećanje upotrebe obnovljive energije a isti procenat veruje da je važno da EU pruži podršku za unapređenje energetske efikasnosti.

Predstavljajući rezultate istraživanje potpredsednik Evropske komisije za Evropski zeleni dogovor Frans Timermans istakao je da je podrška klimatskim akcijama i dalje velika, uprkos pandemiji i ekonomskim teškoćama.

Istraživanje je pokazalo i da većina (64%) građana EU već preduzima individualne akcije u borbi protiv klimatskih promena.

Takođe se 81% slaže da čista energija treba da dobije veću javnu finansijsku podršku, čak i kada to vodi smanjenju subvencija za fosilno gorivo.

Tri četvrtine ispitanika veruje da investicije u ekonomski oporavak uglavnom treba da idu u "novu zelenu eonomiju".

Građani EU slažu se da borba protiv promena klime znači mogućnosti i za njih, i za evropsku ekonomiju, i 78% misli da će ta borba voditi inovacijama zbog kojih će ekonomija EU biti konkurentnija.

Takođe se sedam od deset ispitanika iz EU slaže da je šteta od klimatskih promena mnogo veća od investicija potrebnih za zelenu tranziciju.

Istraživanje je obuhvatilo više od 26.000 građana iz 27 članica EU.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Puxabay.com