Međunarodna ekološka organizacija Grinpis pozvala je 27. oktobra Evropsku uniju da zabrani avionski saobraćaj na kraćim relacijama ako postoji dobra alternativna železnička veza i da putovanje vozom učini boljim i pristupačnijim za evropske građane.

Istraživanje Grinpisa pokazalo je da u Evropi za trećinu najopterećenijih avionskih linija do 1.500 kilometara postoje alternativne želelezničke veze kojima se do odredišta stiže za manje od šest sati, i da je na mnogim takvim relacijama putovanje vozom jednostavnije, pa i brže od putovanja avionom.

U istraživanju, koje je za Grinpis uradio istraživački centar i informativni portal OBC Transeuropa (Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa), analizirano je 150 najviše bukiranih letova u Evropskoj uniji, 250 letova u EU i Velikoj Britaniji, Švajcarskoj i Norveškoj, kao i železničke rute u razvijenijim evropskim zemljama.   

Neki od ključnih nalaza studije su da u 34%, odnosno 51 od 150 najviše korišćenih avionskih linije u EU imaju železničku alternativu kojom se putuje manje od šest sati, a da j to slučaj sa 29%, odnosno 73 od ukupno 250 najopterećenijih avionskih veza u EU, Britaniji, Norveškoj i Švajcarskoj.

Železničku alternativu kraću od četiri sata, ima 21 avionska linija, uključujući neke međunarodne kao što su Amsterdam-Pariz, Amsterdam-Frankfurt, Brisel-Frankfurt i Pariz-Frankfurt, navodi se u izveštaju.

U studiji se iznosi računica da bi se zabranom najviše korišćenih avionskih linija za koje postoji železnička alternativa kraća od šest sati, godišnje sprečila emisija 3,5 miliona tona ugljen-dioksida.

Kada bi uz to evropske zemlje uvele dodatne dnevne i noćne železničke linije, nove usluge i bolje vozove, vagone i pruge, i železnicu učinile pristupačnijom i jeftinijom za sve građane, Evropa bi mogla da zameni svih 250 vodećih avionskih linija vozovima i tako uštedi oko 23,4 miliona tona emisije CO2 godišnje, što odgovara godišnjoj emisiji jedne Hrvatske, navodi Grinpis.

Proteklih decenija, avionski saobraćaj je najbrže rastući izvor emisije gasova sa efektom staklene bašte u Evropi, a samo u EU je taj porast između 2009. i 2019. iznosio 29%. Procenjuje se da će taj sektor 2024. dostići nivo od pre pandemije korona virusa, a da će se u svetu vazduhoplovni saobraćaj do 2037. godine udvostručiti.

U Evropi su letovi na relacijama kraćim od 1.500 kilometara odgovorni za 25% emisije štetnih gasova u vazdušnom saobraćaju.

"Ispušta se deset puta više gasa koji je ekvivalent ugljen-dioksidu kada se iz Pariza u Amsterdam putuje avionom, nego kada se putuje vozom, a taj put može da se obavi vozom za manje od tri i po sata", rekla je Sara Fajol, zadužena za kampanju Transport u Grinpisu Francuska.

Ona je rekla da je redukcija vazdušnog saobraćaja nezaobilazna da bi se ispunili ciljevi Pariskog klimatskog sporazuma i da ukidanje kratkih letova predstavlja prvi korak u tom smeru, iako ne bi doveo do potpunog ispunjenja ciljeva tog sporazuma.

Let na relaciji Madrid-Barselona jedan je od jedan je od najprometnijih u Evropi i najprometniji u Španiji. Ipak, ta avionska linija emituje devet puta više CO2 nego voz, koji istu relaciju pokriva za 2,5 sati, što je manje od ukupnog vremena koje oduzima putovanje avionom, navodi se u saopštenju Grinpisa.

Međutim, iako se u studiji ukazuje na prednosti željezničkog saobraćaja, naglašava se i da je od 2019. putovanje vozom preko granica u Evropi postalo veoma komplikovano, i da su u nekim zemljama poput Španije, Italije, Francuske i Portugala, ukinuti noćni vozovi.

Ipak, usluge su i unapređene na nekim međunarodnim rutama, kao što su Brisel-Beč, Stokholm-Berlin i  Amsterdam-Minhen.

Grinpis podseća i na istraživanje Evropske investicione banke, koje je pokazalo da se 62% Evropljana slaže sa ukidanjem kraćih avionskih linija, i da bi velika većina Nemaca (63%), Francuza (/2%), Poljaka (73%), Španaca (80%) Holanđana (65%) pristala da se po razumnim cenama više vozi noćnim vozovima.

Evropska komisija se u okviru svoje strategije pametne i održive mobilnosti obavezala da će grupna putovanja na relacijama kraćim od 500 kilometara učiniti "karbonski neutralnim". Taj prag, ističe Grinpis, ipak ne pokriva mnoge avionske linije na relacijama koje se vozom mogu preći za manje od šest sati.

Takođe, strategija komisije ne predviđa obavezujuće mere koje bi smanjile avionski i putnike preusmerile na železnički saobraćaj, konstatovao je Grinpis.

Izvor: EURACTIV.rs, Beta

Foto: Greenpeace