U EU su u 2021. za zaštitu životne sredine potrošene 292 milijarde evra, saopštio je Eurostat dodajući da ta potrošnja raste u proseku za 3% godišnje.

Od 2006. su ekološki rashodi, uključujući investicije i potrošnju, porasli za 54%.

Gledano kao procenat bruto domaćeg proizvoda (BDP), potrošnja za zaštitu životne sredine bila je u poslednjih 15 godina relativno stabilna, oko 2% BDP.

Kao i prethodnih godina, potrošnja od strane korporacija imala je u 2021. najveći udeo u ekološkoj potrošnji, od 55%, a slede vlada i neprofitni sektor sa 24 i domaćinstva sa 21%.

U poređenju sa 2006, sva tri sektora zabeležila su rast potrošnje - korporacije za 62%, vlada i neprofitni sektor za 41 a domaćinstva za 52%.

Procena Eurostata pokazala je da su u 2021. upravljanje otpadom i tretman otpadnih voda učestvovali sa 28 odnosno 23% u ukupnoj potrošnji vlade i neprofitnog sektora.

Podaci dalje pokazuju da je 24% ukupne potrošnje otišlo na ekološka istraživanja i razvoj i druge aktivnosti zaštite životne sredine, uključujući administraciju i obrazovanje, 13% na biodiverzitet i zaštitu predela a preostalih 11% na zaštitu vazduha, tla i podzemnih voda, smanjenje buke i zaštitu od radijacije.

Kada je reč o korporacijama, otpadne vode i upravljanje otpadom predstavljali su 27 odnosno 56% ukupne potrošnje.

Zaštita vazduha i klime imala je udeo od 7% a preostalih 10% potrošnje usmereno je u zaštitu tla i podzemnih voda, biodiverziteta, smanjenje buke, zaštitu od radijacije i ekološka istraživanja i razvoj.

Investicije EU u sredstva potrebna za pružanje usluga zaštite životne sredine u 2021. su dostigle 59 milijardi evra i bile su za pet milijardi veće nego godinu dana ranije.

Te usluge uključuju postrojenja za preradu otpadnih voda, vozila za prevoz otpada, akvizicije zemlje radi stvaranja rezervata prirode.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Beta