{prioritet:1}{datum: 01.06.2018}{org: Green European Foundation}{mesto: Beograd}Zelena evropska fondacija (Green European Foundation) organizuje konferenciju "Zelena ekonomija: Kooperativno društvo" u petak, 1. juna, u 12.00 u EU info centru (Kralja Milana 7).

 

Na konferenciji će biti predstavljeni rezultati istraživanja iz oblasti zelene ekonomije sprovedenog 2017. godine u Bugarskoj, Makedoniji i Srbiji, kao deo projekta "Revizija ekonomije na Balkanu: promena javne politike a ne klime".

 

Na skupu će, izmedu ostalih, govoriti:

 

  • Hristina Odžaklieska, Sunrise Makedonija

 

  • Miloš Stančić, Grupa za analizu i kreiranje javnih politika

 

  • Jelena Plavanski, PKS- Privredna komora Beograda

 

  • Zoran Kordić, Zelena energetska zadruga, Hrvatska

 

  • Kristina Cvejanov, Srpska asocijacija reciklera ambalažnog otpada

 

Istraživanje je pokazalo ogroman potencijal za razvoj zelene ekonomije, a istraživači kao neka od rešenja za dalji razvoj predlažu ekonomske inicijative koje kreću "odozdo na gore", lokalna ekonomija u formi malih i srednjih preduzeća i kooperative sa ciljem udruživanja rada i usluga.