{prioritet:1}{datum: 22.06.2018}{org: Energetska zajednica}{mesto: Beč}Održivi forum Energetske zajednice biće održan u petak, 22. juna, u 9.30 u Beču (Steigenberger Hotel, Herrengasse 10).

 

Tema Održivog foruma 2018 biće novi klimatski i eneregtski okvir za period do 2030. u Energetskoj zajednici (EZ) u kontekstu međunarodne politike u tehnološkog razvoja.

 

Pored ostalih, govoriće:

 

  • Krešnik Bekteši, ministar ekonomije Makedonije

 

  • Megan Ričards, direktor za energetsku politiku Generalnog direktorata za energiju EK

 

  • Elizabet Pres, direktorka, Međunarodna agencija za obnovljivu energiju

 

  • Vlatka Matković Puljić, HEAL

 

  • Aleksandar Macura, RES Fondacija

 

Tema skupa biće i izazovi energetske tranzicije, kao i kako civilno društvo može da pomogne u tom procesu.

 

Cilj Održivog foruma EZ je da okupi zainteresovane strane, uključujuću zvaničnike vlada, privatan sektor, predstavnike civilnog društva, i da se razgovara o najboljim putevima do niskougljenične energetike.

 

Članice EZ su EU i devet ugovornih strana - Gruzija, Moldavija, Ukrajina i Zapadni Balkan.