{prioritet:1}{datum: 25.06.2019}{org: Balkanmagazin}{mesto: Beograd}Vesna info, izdavač internet časopisa Balkanmagazin, organizuje konferenciju "Korišćenje biogoriva u transportu", u utorak, 25. juna, u 10.00 u Pres centru UNS (Knez Mihailova 6/3).

 

Nacionalnim akcionim planom za korišćenje obnovljivih izvora energije, koji je usvojen 2013, predviđeno da korišćenje biogoriva u sektoru saobraćaja u Srbiji počne od 1. januara 2015. ali je tek sada u završnoj fazi priprema podzakonskih akata – dve uredbe i pravilnika kojima će biti regulisan plasman biogoriva na tržištu.

 

Govoriće:

 

  • Miloš Banjac, pomoćnik ministra u Ministarstvu rudastva i energetike

 

  • Slobodan Cvetković, rukovodilac grupe za obnovljive izvore energije u Ministarstvu zaštite životne sredine

 

  • Dragoslava Stojiljković, profesorka Mašinskog fakulteta

 

  • Dušan Stanar, menadžer za strategiju i dugoročno planiranje NIS a.d.

 

  • Madalina Grigoresku, Biofuels & Feedstock Expert OMV

 

Konferencija, čiji je sponzor kompanija OMV, organizuje se pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva rudarstva i energetike Vlade Srbije.