Alijansa za zdravlje i životnu sredinu (HEAL) u svom novom rezimeu ističe hitnu potrebu za usklađivanjem postrojenja za sagorevanje uglja na Zapadnom Balkanu sa propisima Energetske zajednice. Ovakvo delovanje značajno bi doprinelo zdravlju i drastično smanjilo troškove zdravstva, kako na Zapadnom Balkanu, tako i u EU.

 

"Sprovođenje strožih EU propisa o zagađivanju vazduha iz termoelektrana na ugalj predstavlja veliki izazov za zemlje Zapadnog Balkana - ali to je još bolja prilika iz zdravstvene perspektive", objašnjava Vlatka Matković Puljić, savetnica za zdravlje i energiju u HEAL-u.

 

"Smanjenje zagađenja vazduha iz termoelektrana na ugalj smanjilo bi rizik od srčanih i plućnih bolesti, kancera, moždanog udara, astme i čak dijabetesa, koji kao i brojne opasnosti po zdravlje životne sredine naročito pogađaju najugroženije, poput nerođenih beba, dece, trudnica, starijih osoba i pacijenata sa hroničnim stanjima", istakla je savetnica u HEAL-u.

 

Od 1. januara 2018. zemlje Zapadnog Balkana (Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija, Crna Gora i Srbija) treba da započnu smanjivanje svojih emisija iz velikih postrojenja za sagorevanje i usklade nacionalne zakone i propise sa EU. Ovaj proces proizilazi iz propisa Energetske zajednice koja zahteva da postrojenja za proizvodnju uglja koja trenutno rade na Zapadnom Balkanu postepeno smanjuju svoje emisije od 2018. do kraja 2027. godine. Ovi propisi nisu toliko strogi kao najnoviji propisi za velika postrojenja za sagorevanje unutar EU - tzv. LCP "BREF" (Referentni dokument za najbolje raspoložive tehnike za velika postrojenja za sagorevanje) koji su stupili na snagu u EU avgusta 2017. godine.

 

Zemlje Zapadnog Balkana su izvor najvećih zagađivača među termoelektranama na ugalj u čitavoj Evropi. Godišnje emisije iz 16 postrojenja (16 GW) na Zapadnom Balkanu su skoro visoke kao kod 296 postojećih postrojenja (156 GW) u EU-28. Termoelektrane na ugalj na Zapadnom Balkanu takođe su među najtoksičnijim u Evropi i uglavnom su prisutne na listama 10 najvećih zagađivača za PM2.5, SO2 i NOx. HEAL je izračunao da smanjenje zagađenja vazduha iz ovih termoelektrana na ugalj može da sačuva 6.460 života svake godine, kao i da uštedi troškove u zdravstvu do 2.724 miliona evra.

 

Kako bi se postigli neophodan napredak i velike uštede u zdravstvu, HEAL preporučuje vladama Zapadnog Balkana da započnu izradu mera za kontrolu zagađenja u 2018. godini. One treba da nastoje da postignu ambiciozan put za smanjenje emisija, iznad onog što se traži prema novim propisima. One zatim treba da usvoje nacionalni plan za smanjenje emisija u svoje nacionalno zakonodavstvo, ako to još nije učinjeno. Konačno i najdugoročnije, ubrzano oslobađanje od uglja treba unaprediti zatvaranjem svih starih postrojenja za ugalj i ne graditi nove, i okončati svako javno finansiranje postrojenja za ugalj.

 

"Postoji potreba za povišenom svešću o urgentnosti", izjavila je Dragana Mileusnić, koordinatorka za energetsku politiku Jugoistočne Evrope u Mreži za klimatske akcije (CAN) Evrope.

 

"Kašnjenja u dovođenju emisije uglja na Balkanu pod kontrolu čine više od ugrožavanja javnog zdravlja širom kontinenta - ona mogu da blokiraju klimatske ambicije u regionu i naprave domino efekat na odlaganje neizbežne tranzicije koja prevazilazi ugalj i na puteve razvoja koje pokreće obnovljiva energija", rekla je Mileusnić.

 

"Snežna kugla dokaza o zagađenju vazduha i zdravstvenim efektima usled sagorevanja uglja i rudarstva nastavlja da raste, a lokalne zajednice su odlučnije nego ikada da se bore za svoje pravo na zdrav život i životnu sredinu. Krajnje je vreme da efektivna kotrola zagađenosti vazduha postoji na Balkanu i da planovi za igradnju novih termoelektrana nisu na dnevnom redu više'', izjavila je Joana Čuta (Ioana Ciuta), koordinatorka za energiju pri CEE Bankwatć mreži.

 

Alijansa za zdravlje i životnu sredinu (engl. Health and Environmental Alliance, skr. HEAL) je vodeća evropska neprofitna organizacija koja istražuje kako životna sredina utiče na zdravlje u EU. Uz podršku više od 70 organizacija članica, HEAL vrši nezavisnu ekspertizu i pribavlja dokaze iz medicinskih istraživanja u različitim procesima donošenja odluka.

 

Saopštenje HEAL

Foto: Beta