Samo dan pre sastanka evropskih ministara životne sredine, na kojem se očekuje usvajanje pozicije Evropske unije za predstojeći klimatski samit Ujedinjenih nacija (COP24), vodeći naučnici sveta predstavili su čvrste naučne dokaze potrebe da se porast temperatura ograniči na 1,5 stepeni Celzijusa. Najnoviji izveštaj Međunarodnog panela za klimatske promene (IPCC), koji naručuju i usvajaju sve vlade sveta, pokazao je da se mnoge drastične posledice budućeg zagrejavanja mogu izbeći poštovanjem ove granice. Izveštaj takođe potvrđuje da je ovaj cilj još uvek moguće ispuniti, ali da to traži brzu i dalekosežnu promenu u svim privrednim granama.