Grčki premijer i predsednik Mađarske su upravo objavili nameru da ugase proizvodnju električne energije iz uglja do 2028. godine u Grčkoj, odnosno do 2030. u Mađarskoj, čime otvaraju put pravičnoj tranziciji ka obnovljivim izvorima energije.

 

Grčki energetski miks se do sada značajno oslanjao na ugalj a novo postrojenje na lignit, koje je trebalo da radi i duže od 2050. godine, trenutno je u procesu izgradnje.

 

Novost koju je objavio grčki premijer Kirijakos Micotakis (Kyriakos Mitsotakis) na Samitu Ujedinjenih nacija za klimatsku akciju (United Nations Climate Action Summit) u Njuorku prethodne noći Grčku čini prvom državom u Jugoistočnoj Evropi koja je objavila krajnji datum za konačno isključivanje uglja iz proizvodnje električne energije. Detalji strategije za ostvarenje ovog cilja biće objavljeni do kraja ove godine.

 

"Ovo je istorijski trenutak na putu ka Evropi bez uglja do 2030. godine. Tako ga treba i proslaviti. Zbog uglja su već decenijama patile i grčka privreda i zdravlje lokalnih zajednica i to uprkos značajnom potencijalu obnovljivih izvora energije koji su i dalje nedovoljno iskorišćeni. Sada vlada treba da sačini detaljne planove za kontrolisanu i pravičnu tranziciju sa uglja na obnovljive izvore bez padanja u zamku drugih fosilnih goriva kao što su gas i nafta. Šta više, potrebna je podrška za radnike, zajednice i regione oslonjene na ugalj", rekla je direktorka kampanje Evropa bez uglja Mahi Sideridou.

 

Mađarski predsednik Janoš Ader je u odvojenoj prilici, takođe u Njujorku, objavio planove za obustavljanje proizvodnje električne energije iz uglja do 2030. godine. Razgovori o gašenju uglja se vode u Mađarskoj već neko vreme. Iako je ova vest dobrodošla, Mađarska može i treba da teži ambicioznijem roku za gašenje uglja već do 2025. godine.

 

Izazov za obe države, Grčku i Mađarsku, sada predstavlja sprovođenje jasnog plana za pravičnu tranziciju sa uglja na obnovljive izvore energije tako da radnici i zajednice oslonjene na ugalj u toj promeni ne ostanu zapostavljeni.

 

Ova vest stiže samo nekoliko dana nakon odluke crnogorskih vlasti, koju je prošle nedelje saopštio crnogorski premijer Duško Marković, da napusti planove za izgradnju novog bloka termoelektrane u Pljevljima.

 

"Iako je trebalo vremena, Crna Gora je prva država Zapadnog Balkana koja je napustila planove za izgradnju nove termoelektrane i zbog toga zaslužuje priznanje. Ovo treba da služi kao primer i susedima, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Kosovu, koji još uvek insistiraju na planiranim novim termoelektranama na ugalj uprkos tome što one nisu ni ekonomski ni ekološki opravdane", rekla je u komentaru za bne IntelliNews Pipa Galop iz organizacije Benkvoč (Bankwatch).

 

Evropa bez uglja (Europe Beyond Coal) je alijansa organizacija civilnog društva posvećenih zatvaranju rudnika uglja i termoelektrana na ugalj, sprečavanju izgradnje novih termoelektrana i ubrzavanju promene ka čistim, obnovljivim izvorima energije i energetskoj efikasnosti. Cilj je da Evropa oslobodi uglja do 2030. godine ili ranije (www.beyond-coal.eu).

 

Saopštenje Evrope bez uglja

Foto: Beta/AP