Evropska komisija potvrdila je nezvanično da je zadovoljna predlogom pregovaračke pozicije za poglavlje 27, koje se odnosi na zaštitu životne sredine, koji joj je uputila Srbija, a koji bi Vlada trebalo da usvoji najkasnije na jesen, izjavio je 29. marta ministar zaštite životne sredine Goran Trivan. On je ocenio da je dobro što je Srbija dobila veliki broj prelaznih perioda za prilagođavanje privrede ekološkim standardima.

 

Trivan je kazao da su poslednji komentari Evropske komisije, koje je iznela na drugi nacrt regovaračke pozicije za poglavlje 27, formalne prirode i da nakon što se te primedbe ugrade, Srbija nema potrebe da taj dokument vraća na ponovni uvid.

 

Trivan je novinarima rekao da će Srbija biti spremna za otvaranje poglavlja 27 čim Vlada bude usvojila pregovaračku poziciju za to poglavlje.

 

"Kada će to desiti zavisiće od Evropske komisije", kazao je Trivan koji je dodao da bi Vlada najkasnije na jesen mogla da usvoji pregovaračku poziciju za poglavlje 27.

 

On smatra da ne treba žuriti sa otvaranjem poglavlja 27, jer bi Srbiju trebalo temeljno pripremiti za pregovaranje o tom dokumentu, koji utvrđuje način na koji će se Srbija, njena privreda i društvo, prilagoditi zakonima i standardima EU u oblasti zaštite životne sredine.

 

Trivan je ocenio i da je dobro što je Srbija dobila veliki broj prelaznih perioda za prilagođavanje privrede tim standardima.

 

Procenjuje se da će usklađivanje Srbije sa standardima EU u oblasti životne sredine koštati 10-15 milijardi evra.

 

Inače, poglavlje 27 dotiče resore šest-sedam ministarstava i zato je, kako je nedavno rekao predsednik pregovaračke grupe 27 i državni sekretar u Ministarstvu zaštite životne sredine Ivan Karić, važno da se u finalno pripremanje pregovaračke pozicije intenzivno uključi čitava Vlada.

 

On je tada rekao i da je samo za prilagođavanje tri glavna propisa u sektorima upravljanja vodom i otpadom Srbiji potrebno više od sedam milijardi evra.

 

Karić je upozorio i na sporo usvajanje ekološkog zakonodavstva i kao primer naveo da je u poslednjem kvartalu 2018. od 27 zakona i podzakonskih akata usvojen samo jedan.

 

Izvor: Beta

Foto: Beta