Srbija je podnela Evropskoj komisiji pregovaračku poziciju za poglavlje 27, koje se odnosi na životnu sredinu i klimatske promene, u pristupnim pregovorima sa EU.

Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović saopštila je 21. januara da je time "napravljen značajan korak napred jer se radi o veoma zahtevnom i kompleksnom pregovaračkom poglavlju".

Joksimović je navela da je izrada pregovarčke pozicije za poglavlje 27 trajala skoro tri godine, uz učešće 28 institucija i da je sa više od 1.600 stranica to najkompleksniji dokument koji je Srbija do sad predstavila EU.

Ona je dodala da je ukupan broj poglavlja spremnih za otvaranje sada povećan na pet, navodi se u saopštenju Vlade Srbije.

Uz poglavlje 27, Srbija ima u potpunosti pripremljene i pregovaračke pozicije za poglavlje 2 (sloboda kretanja radnika), 3 (poslovno nastanjivanje i sloboda pružanja usluga), 14 (transport) i poglavlje 21 (transevropske mreže).

Dodaje se da je Srbija "zahvaljujući dobroj koordinaciji sa predstavnicima Evropske komisije" i "velikoj energiji i taktičnosti koju je vlada pokazala nakon procesa skrininga" dobila pozivno pismo da dostavi Pregovaračku poziciju bez merila za otvaranje.

U saopštenju se ističe da predaja pregovaračke pozicije za poglavlje 27 "dolazi u pravom momentu", u trenutku formulisanja evropskog Zelenog dogovora praćenog Investicionim planom koji je predsednica EK Ursula van der Lajen predstavila 14. januara u Strazburu.

To je značajno, posebno imajući u vidu da je najavljen i poseban Zeleni dogovor za Zapadni Balkan, koji će, takođe, opredeliti velika sredstva za ovu oblast, navodi se i dodaje da i novi investicioni plan vlade Srbije "Srbija 2025" predviđa veliki broj strateških ekoloških projekata.

Izvor: Beta

Foto: Beta