{prioritet:1}{datum: 09.10.2018}{org: MZŽS}{mesto:Beograd}Ministarstvo zaštite životne sredine organizuje konferenciju o pregovaračkoj poziciji Srbije za poglavlje 27 o životnoj sredini, u utorak, 9. oktobra, u 11.00 u Botaničkoj bašti Jevremovac (Takovska 43, Beograd).

 

Poglavlje 27 u procesu pristupanja EU, koje se odnosi na životnu sredinu i klimatske promene, smatra se jednim od administrativno najsloženijih i najskupljih poglavlja. Srbija mora da ispuni niz propisa koji se odnose na zaštitu životne sredine (kvaliteta vazduha i vode, zaštite prirode, industrijskog zagađenja i upravljanja rizicima, upravljanja hemikalijama i borbe protiv klimatskih promena).

 

Gvoriće:

 

  • Ivan Karić - državni sekretar u MZŽS, šef Pregovaračke grupe za poglavlje 27

 

  • Filip Abramović, pomoćnik ministra za zaštitu životne sredine (otpad)

 

  • Aleksandar Vesić, pomoćnik ministra za zaštitu životne sredine (vazduh, industrijska zagađenja)

 

  • Slobodan Perović, pomoćnik ministra za zaštitu životne sredine (strateško planiranje i projekti)

 

  • Biljana Filipović Đušić, pomoćnica ministra za zaštitu životne sredine, Sektor za Međunarodnu saradnju i EU integracije

 

Na skupu će se govoriti o jačanju kapaciteta medija na temu poglavlja 27, dokle smo stigli sa usaglašavanjem propisa i koje su prepreke na tom putu, koliko će Srbiju koštati i koliki su benefiti od otvaranja pretpristupnih fondova.