{prioritet:1}{datum: 06.11.2019}{org: PLAC III}{mesto:Beograd} EU projekat Pravna podrška pregovorima (PLAC III) u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine organizuje konferenciju "Kako do cirkularne ekonomije", u sredu, 6. novembra, u 11.00 u Narodnoj Skupštini Republike Srbije (Kralja Milana 14, velika sala).

 

Na konferenciji će biti predstavljena ex ante analiza efekata za cirkularnu ekonomiju kao pretpostavke za pripremu dokumenta javne politike koji će omogućiti puni razvoj cirkularne ekonomije u Srbiji. Analiza je izrađena u okviru aktivnosti projekta PLAC III.

 

Govoriće:

 

  • Andrej Engelman, vođa projekta PLAC III

 

  • Aleksandar Vesić, pomoćnik ministra, Ministarstvo zaštite životne sredine

 

  • Aleksandra Vučinić, rukovodilac Grupe za kružnu i zelenu ekonomiju,  Ministarstvo zaštite životne sredine

 

  • Dušan Vasiljević i Dragana Petrović, eksperti projekta PLAC III

 

  • Miodrag Gluščević i Ljubinka Kaluđerović, Stalna konferencija gradova i opština

 

Projekat PLAC III pruža pravnu podršku Vladi Srbije tokom procesa harmonizacije nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU putem unapređenja postojećeg i izrade novog zakonodavstva, kao i pomaganjem tokom procesa pristupnih pregovora sa EU.