EBRD je obezbedio zajam do dva miliona evra za Kreditimi Rural i Kosoves (KrK), treću najveću mikrofinansijsku instituciju na Kosovu, za proširenje njihovog finansiranja zelene ekonomije. Sredstva će biti dalje pozajmljena zajmoprimcima iz stambenog sektora za ulaganje u tehnologiju koja pomaže u smanjenju intenziteta i poboljšanju energetske efikasnosti u skladu sa EBRD-ovim pristupom Tranzicije zelene energije (Green Energy Transition - GET).

 

Ovim investicijama domaćinstva ne samo da će postati energetski efikasnija nego će istovremeno sniziti svoju emisiju gasova sa efektima staklene bašte, smanjujući uticaj na životnu sredinu.

 

Najnoviji zajam je obezbeđen preko Programa za finansiranje zelene ekonomije (Green Economy Financing Facility - GEFF) Zapadnog Balkana, regionalnog Programa koje je pokrenuto za podršku investicija za energetsku efikasnost u domaćinstvima na Zapadnom Balkanu. Program se finansira iz sredstava granta Zajedničkog evropskog fonda za Zapadni Balkan deo Investicionog okvira za Zapadni Balkan (Western Balkans Investment Framework), Evropske unije i Austrije.

 

"Čast nam je što danas potpisujemo ovaj ugovor o zajmu sa KrK-om. Ugovor predstavlja kamen temeljac u našoj saradnji, kao i za samo Kosovo. Uz KrK, naši napori u podržavanju zelenih investicija će imati mnogo širi delokrug zahvaljujući  odličnom istorijatu našeg partnera i kapacitetima za zelene projekte. Ovo je od posebnog značaja jer su energetska efikasnost i štednja energije od suštinskog značaja za dalji održivi rast i razvoj Kosova", rekla je direktorka EBRD-a za Centralnu i Jugoistočnu Evropu Šarlot Rue (Charlotte Ruhe).

 

Luiđi Brusa (Luigi), šef Odseka za saradnju u Kancelariji EU za Kosovo je rekao: "Cilj investicija u energetsku efikasnost je pomoći Kosovu u sprovođenju svog nacionalnog plana za energetsku efikasnost, kao što je predviđeno od strane Ugovorom Energetske Zajednice. Razvoj održive energije je na vrhu prioriteta evropskih politika. Povećanje energetske efikasnosti, smanjenje zavisnosti od uvoznih energetskih resursa, uz istovremeno povećanje korišćenja obnovljive energije predstavljaju ključne ciljeve postavljene pred Energetsku zajednicu Jugoistočne Evrope, uključujući Kosovo".

 

Značajan deo pomoći EU za Kosovo je uložen u revitalizaciju sektora električne energije, a još važnije, više od 20 miliona evra je potrošeno na  energetsku efikasnost dok je 10 miliona izdvojeno za podršku novog Fonda za energetsku efikasnost.

 

KrK je osnovan 2000. i pruža finansiranje pojedincima sa nižim prihodima u ruralnim i urbanim zonama Kosova, dajući prioritet poljoprivrednom sektoru ali takođe opslužujući druge privredne aktivnosti uz mrežu od 22 ogranka na celoj teritoriji zemlje.

 

KrK je postao klijent EBRD-a 2012. kada je Banka otvorila kreditnu liniju za mala preduzeća. Nakon godinu dana, KrK se je pridružio KoSEP-u dalje kreditirajući 3 miliona evra za podršku energetske efikasnosti.

 

"Imamo čast da smo klijent EBRD-a i budemo u prilici da iskoristimo novi zajam od €2 miliona za dalju podršku naših klijenata sa pod-zajmovima za zelene investicije sa ciljem povećanja energetske efikasnosti i uštede energije", rekao je Lulzim Sadrija, direktor KrK.

 

EBRD je lansirao GET u 2015. Nadovezujući se na deceniju uspešnih zelenih investicija, ovim pristupom se pokušava povećanje obima zelenog finansiranja sa prosečnih 24% godišnjih poslovnih investicija EBRD-a u poslednjih 10 godina do 2016, na 40 do 2020.

 

EBRD je uložio više od €225 miliona u 51 projekat na Kosovu. Strateški prioriteti Banke u zemlji su promovisanje inkluzije, zelene ekonomije, ekonomske održivost i regionalna integracija. Većina investicija Banke je u privatnom sektoru.

 

Saopštenje Evropske banke za obnovu i razvoj

Foto: Shutterstock.com