WWF, Svetska organizacija za prirodu, drugu godinu zaredom organizuje "WWF Akademiju za prirodu", u okviru koje će od 10. do 14. oktobra u Istraživačkoj stanici Petnica boraviti učenici i nastavnici iz 10 osnovnih i srednjih škola iz cele zemlje.

 

Polaznici Akademije dolaze iz škola koje se nalaze u blizini pet zaštićenih područja u Srbiji – Nacionalni park Tara, Nacionalni park Fruška gora, Nacionalni park Đerdap, Specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje i Predeo izuzetnih odlika Avala.

 

Misija "WWF Akademije za prirodu" je da kroz kreativne radionice i predavanja obuči učenike i nastavnike da osmisle i realizuju projekte koji će doprineti promociji zaštićenog područja u čijoj blizini žive.

 

"Zaštićena područja dobila su još jednu generaciju ambasadora koji su trenutno na obuci kojom ih osnažujemo da se aktivno uključe u očuvanje prirode i promociju prirodnih i kulturnih vrednosti tih područja. Boravak u prirodi, rad na terenu i u grupama omogućuje im da upoznaju prirodu koja ih okružuje, ali i da spoznaju da su njen nerazdvojivi deo, a time postaju odgovorni prema prirodi, to jest njeni ambasadori", kaže Sonja Bađura, koordinatorka obrazovnih programa WWF u Srbiji.

 

Program akademije će i ove godine obuhvatiti teme koje će pored ostalog govoriti o zaštićenim područjima, njihovom značaju za ljude i prirodu, o ekološkom otisku, odnosno životnom stilu i uticaju ljudi na prirodu, kao i o aktivnom učešću građana u očuvanju prirode. Polaznici će takođe dobiti osnovno znanje o komunikaciji sa medijima, kako bi svoje projekte promovisali što široj javnosti. Tokom trajanja projekta škole će aktivno sarađivati sa upravljačima zaštićenih područja i dobiti titulu ambasadora zaštićenog područja.

 

"WWF Akademija za prirodu" već može da se pohvali brojnim rezultatima rada prve generacije ambasadorskih škola,  a među njima su filmovi i pozorišne predstave na temu zaštite prirode, izgradnja mini zaštićenog područja u školskom drvorištu, osmišljavanje i produkcija promotivnih materijala, foto izložba, kao i mnogi drugi.

 

"WWF Akademija za prirodu" deo je obrazovne komponente velikog regionalnog projekta "Zaštićena područja za prirodu i ljude", koji je započet u oktobru 2015. i trajaće do oktobra 2019. godine, a napravljen je kako bi se poboljšala komunikacija sa lokalnom zajednicom, njeno uključivanje u upravljanje zaštićenim područjima, razvili obrazovni programi, te turističke ponude koje će unaprediti posećenost i razvoj zaštićenih područja.

 

Projekat "Zaštićena područja za prirodu i ljude" se u Srbiji sporovodi u saradnji sa nacionalnim parkovima Tara, Đerdap, Fruška Gora i JP Srbijašume i JP Vojvodinašume, a finansira ga Švedska međunarodna razvojna agencija - Sida.

 

Saopštenje WWF