Konferencija "Građanke i građani o poglavlju 27" okupila je na Srebrnom jezeru više od 60 predstavnika organizacija civilnog društva, državnih institucija i eksperata, koji su kroz panel diskusije i radionice razmenili iskustva i razmatrali izazove u oblasti zaštite životne sredine. Razmatran je i značaj pregovora Srbije sa Evropskom unijom u okviru poglavlja 27 (životna sredina), kao i doprinos organizacija civilnog društva ovom procesu.

 

Trodnevni skup (16-18. oktobar) je organizovao Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC), Kancelarija u Srbiji, sa partnerskim organizacijama u okviru Programa podrške organizacijama civilnog društva u Srbiji (CSOnnect), finansiranog od strane Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (SIDA).

 

Učesnicima konferencije se obratio Ivan Karić, državni sekretar u Ministarstvu za zaštitu životne sredine, koji je istakao da je saradnja ove institucije sa civilnim društvom jedan od ključnih segmenata u radu ministarstva, najavljujući i dalji rad na povećanju transparentnosti procesa donošenja propisa i pregovora u okviru poglavlja 27.

 

Mirjana Drenovak-Ivanović, članica Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Srbije EU,  pohvalila je doprinos civilnog društva dosadašnjem toku pregovora u ovoj oblasti i naglasila da otvaranje poglavlja 27 tek predstoji, te da će dijalog sa civilnim društvom i ubuduće biti značajan.

 

Predstavljen je i dosadašnji doprinos organizacija civilnog društva procesu pregovora, pre svega kroz rad Nacionalnog konventa o EU, Koalicije 27, Banatske platforme i Vojvođanske inicijative.

 

Konferencija "Građanke i građani o poglavlju 27" pružila je učesnicima priliku da razmene iskustva, mapiraju najznačajnije izazove u zaštiti životne sredine, fokusirajući se na nedostatke postojećeg pravnog okvira i propisa u izradi u ovoj oblasti, upravljanje otpadnim vodama i otpadom, kao i na finansiranje zaštite životne sredine na lokalnom nivou, zaštitu prirode i pitanje održivog upravljanja energijom u lokalnim zajednicama.

 

U okviru ovih tema izrađene su i preporuke, kako za donosioce odluka, tako i za samo civilno društvo, koje bi trebalo da doprinesu poboljšanju zaštite životne sredine na lokalnom, ali i na nivou cele Srbije.

 

Program podrške civilnom društvu u Srbiji u oblasti životne sredine - CSOnnect realizuje Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu – REC od 2015. godine uz finansijsku podršku Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju SIDA.

 

Realizacijom ovog višegodišnjeg programa REC primenjuje inovativni pristup u podršci organizacijama civilnog društva koje u svom fokusu imaju životnu sredinu.

 

Sredstva kroz CSOnnect program do sada je dobilo 66 organizacija u ukupno 11 konzorcijuma, dok ove organizacije imaju potencijal da preuzmu vodeću ulogu u ključnim izazovima u vezi sa životnom sredinom u budućim pregovorima Srbije sa EU za pregovaračko poglavlje 27.

 

Saopštenje REC