Poverenik za zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić 15. juna je predstavio novi model zakona u toj oblasti, koji bi, kako je navedeno, trebalo da je unapredi i približi evropskim standardima. Neke od novina su precizno utvrđeni video nadzor i biometrijski podaci, bolja zaštita prilikom automatizovane obrade podataka i veće obaveze rukovodilaca kada je reč o bezbednosti podataka.

 

Na konferenciji za novinare u Beogradu najavljeno je i da će novi model zakona biti stavljen na raspolaganje novoj Vladi, a očekuje se da će ga ona što pre staviti u formalnu proceduru i pokazati razumevanja za inovacije i popravljanje važećih propisa koji su usvojeni pre gotovo deceniju.

 

"Oblasti zaštite podataka od ličnosti se pristupa neodgovorno i na neadekvatan način", ocenio je Šabić i dodao da je potreba da bude donet novi zakon uočena vrlo brzo posle stupanja na snagu važećeg koji je usvojen 2008. godine.

 

Prema njegovim rečima, Srbiji je izmena Zakona o zaštiti podataka o ličnosti potrebna zbog bolje zaštite ustavnih prava njenih građana, kao i zbog pridruživanja EU.

 

Podsetio je i na to da u 2018. na snagu stupa opšta uredba EU o zaštiti podataka o ličnosti, koja bi, one koji je se ne pridržavaju, mogla da košta i godišnjeg profita.

 

"Zaštita podataka o ličnosti je trajni zadatak u pregovorima sa EU", ukazao je poverenik.

 

Saradnik Poverenika za zaštitu podataka o ličnosti Aleksandar Resanović je predstavljajući novi model zakona kao najvažnije novine istakao da su precizno i detaljno utvrđeni video nadzor i biometrijski podaci, što je u važećem zakonu potpuno izostalo.

 

Definisana je i bolja zaštita prilikom automatizovane obrade podataka, posebno kada su deca u pitanju.

 

Predviđena je i veća odgovornost i obaveze rukovodilaca, koji treba da vode računa o bezbednosti podataka.

 

Prava bi, prema novom modelu zakona, trebalo da se štite i pred Poverenikom za zaštitu podataka o ličnosti, kao pred drugostepenim organom koji bi odlučivao o žalbama.

 

Govoreći o stanju zaštite podataka o ličnosti u Srbiji, Šabić je rad sudstva i  tužilaštva u pojedinim slučajevima ocenio kao poražavajući.

 

Istakao je problem nekažnjivosti zbog koje, kako je ocenio, mnogi i ne vide zbog čega bi se uopšte i pridržavali zakona.

 

Izvor: Beta

Foto: Beta