Služba poverenika za zaštitu podataka o ličnosti je od januara 2009. do 15. juna 2017. godine sudovima širom Srbije podnela 159 prekršajnih prijava zbog neodgovornog ponašanja prema ličnim podacima građana, piše 28. juna Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS). Najčešće okrivljeni su državni organi i njihovi predstavnici: 16 sadašnjih i bivših ministara, 34 nekadašnja načelnika opštinskih i gradskih uprava, dok je u 50 slučajeva traženo pokretanje postupaka protiv institucija, javnih preduzeća ili zaposlenih u njima.

 

Jedan od najozbiljnijih slučajeva kada je poverenik podneo prijave dogodio se 2014. godine. Tada su matični brojevi 5,19 miliona punoletnih građana Srbije deset meseci bili javno dostupni na sajtu Agencije za privatizaciju i preuzimani su u više navrata.

 

Zbog curenja podataka iz Agencije za privatizaciju poverenik je u januaru 2015. godine podneo prekršajnu prijavu protiv Agencije i odgovornih osoba u ovoj instituciji - direktorki Vide Uzelac i Marijane Radovanović. Postupci protiv obe direktorke su zastareli, a Agencija je prestala da postoji u februaru 2016, zbog čega je sud doneo odluku o obustavi postupka.

 

Evidencija poverenika pokazuje da su 132 od 159 slučajeva okončana, od čega je najviše osuđujućih presuda – 81. Ipak, većina ih se svodi na novčane kazne. Najviša za pravna lica je bila 950.000 dinara, slede po jedna kazna od 400.000 i od 200.000, a ostale su niže i ne prelaze 100.000 dinara.

 

Četvrtina poverenikovih prijava - ukupno 40 - nije procesuirana do kraja jer su postupci zastareli.

 

Većina postupaka, njih 86, vođeno je ili se vodi pred Prekršajnim sudom u Beogradu, uključujući i postupke protiv 16 ministara.

 

Neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka je krivično delo za koje je maksimalna zaprećena kazna do tri godine zatvora - ako delo počini službeno lice tokom vršenja službe, a poverenikova služba je u proteklih sedam godina podnela 32 krivične prijave. Prema njihovoj evidenciji, donete su jedna oslobađajuća i jedna osuđujuća presuda, a na ostalim prijavama tužilaštva još rade.

 

Izvor: Beta

Foto: Shutterstock.com