Srbija je 11. decembra otvorila još dva poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom - poglavlje 6 o pravu privrednih društava i poglavlje 30 o ekonomskim odnosima s inostranstvom. Zvaničnici EU su ocenili da je otvaranje novih poglavlja znak napredovanja Srbije ka članstvu, ali da je nužno da osnaži reforme vladavine prava i napreduje u normalizaciji odnosa s Prištinom.

 

Sven Mikser, šef diplomatije Estonije, predsedavajuće EU, rekao je novinarima posle sedme međuvladine konferencije u Briselu, da "Srbija jasno napreduje ka EU", ali da mora ostvariti rezultate u reformama povezanim s ključnim poglavljima 23 i 24, koja se odnose na vladavinu prava i temeljne slobode.

 

Mikser je dodao da je "na dohvat ruke" otvaranje još tri poglavlja - 9, 16 i 33, naglasivši da je Vlada Srbije obavila "ozbiljan posao" i da je "evropska perspektiva utemeljena".

 

Evropski komesar za proširenje Johanes Han je kazao da su novi napori nužni u reformama u Srbiji za unaprđenje vladavine prava, za jačanje pravosuđa, temeljnih prava, suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije i "pranja novca".

 

Šefica delegacije Srbije na skupu u Briselu, ministarka evrointegracije Jadranka Joksimović je na zajedničkoj konferenciji za štampu s Mikserom i Hanom istakla da je važno što su otvorena poglavlja o pravu privrednih društava i ekonomskim odnosima, jer je to poruka stranim firmama i investitorima da su uslovi za poslovanje u Srbiji veoma dobri.

 

Jadranka Joksimović je rekla da su vlasti u Beogradu bile spremne za otvaranje pet poglavlja, a i da je ambicija možda bila i veća, čime je očigledno ciljala na to da u pregovorima nije otvoreno i Poglavlje 33 o finansijskim i budžetskim pitanjima.

 

To poglavlje, kako su prethodno rekli izvori EU u Briselu, nije zasad otvoreno jer je pet članica EU imalo zamerke na tok reformi u Srbiji, naročito vladavine prava, suzbijanja korupcije i reforme pravosuđa.

 

Nemačka, Francuska, Švedska, Velika Britanija i Hrvatska su bile izričite u stavu da zasad nije svrsishodno otvarati i poglavlje 33, s čim su povezani valjano delovanje pravne države, nezavisnost i delotvornost pravosuđa i sistemsko suzbijanje korupcije.

 

U okviru poglavlja 6 razmatraju se pitanja u vezi sa osnivanjem i obavljanjem delatnosti privrednih društava u članicama EU, uključujući pravila o osnivanju, registraciji, obavljanju delatnosti, domaćem i prekograničnom spajanju i podeli privrednih društava.

 

Tim poglavljem su obuhvaćena i pitanja računovodstva i revizije, a usklađivanjem zakonodavstva u ovoj oblasti sa pravnim tekovinama EU stvaraju se uslovi koji će kompanijama iz Srbije omogućiti konkurentnost i jednak tretman na tržištu EU.

 

Poglavlje 30 odnosi se na propise koji se primenjuju na spoljnu trgovinu, uključujući carine, obaveze iz članstva u Svetskoj trgovinskoj organizaciji, trgovinske sporazume EU sa trećim državama, razvojnu i humanitarnu pomoć.

 

Savet EU saopštio je da će biti planirane dalje međuvladine konferencije, kako bi se proces nastavio u prvoj polovini 2018.

 

EU je, kada je reč o poglavljima 6 i 30, pažljivo razmotrila trenutno stanje pripremljenosti Srbije. Pod pretpostavkom da će Srbija nastaviti da radi na isklađivanju i sprovođenju pravnih tekovina u tim oblastima, EU je ukazala i na merila koja moraju da budu ispunjena pre privremenog zatvaranja tih pregovaračkih poglavlja.

 

Merila za poglavlje 6 su usklađivanje zakona o tržištu kapitala Srbije i relevantnih propisa sa direktivom o transparentnosti, usklađivanje zakona o preduzećima i relevatnih propisa sa pravnim tekovinama u oblasti kompanijskog prava, posebno uvođenje odredbi o prekograničnim spajanjima, završetak usklađivanja sa direktivom o ponudama za preuzimanje i usklađivanje računovodstva i zakona o reviziji Srbije sa pravim tekovinama. Posebna pažnja treba da bude posvećena odredbama koje se tiču obezbeđenja kvaliteta, istrage i sankcija za zakonsku reviziju entiteta od javnog interesa i adekvatnom finansiranju i resursima za nadzor.

 

Kod poglavlja 30 navodi se da Srbija treba da uđe u STO i uskladi se sa pozicijama EU u toj organizaciji.

 

Srbija je, kako je naveo Savet EU, predstavila Komisiji akcioni plan za preostale pripreme u oblasti poglavlja 30 kako bi danom ulaska u EU bila potpuno usklađena sa pravnim tekovinama u toj oblasti.

 

Do sada je u pregovorima Srbije i EU otvoreno 12 pregovaračkih poglavlja, od kojih je šest otvoreno 2017. godine, a dva poglavlja su privremeno zatvorena.

 

Srbija u pristupnim pregovorima sa EU treba da otvori i zatvori 35 poglavlja od kojih se ključnim za napredak na putu ka EU smatraju poglavlja 23 i 24 o vladavini prava i 35 o ostalim pitanjima koje u slučaju Srbije znači pitanje Kosova.

 

Izvor: Beta

Foto: Beta