Revidirani akcioni plan za Poglavlje 23 u pristupnim pregovorima Srbije sa EU trebalo bi da bude poslat u Brisel do kraja februara, izjavila je ministarka pravde Srbije Nela Kuburović na okruglom stolu na kojem je predstavljen nacrt tog teksta. Kuburović je rekla tim okruglim stolom počinje prva faza u kreiranju konačnog nacrta revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23. Na skupu je rečeno da je nacrt revidiranog Akcionog plana rezultat višemesečog rada više desetina institucija, čije je analize kompiliralo Ministarstvo pravde.

 


"Današnjim skupom ne završava javna rasprava već počinje", rekla je Kuburović 6. februara posle otvaranja skupa na kojem je predstavljen prvi nacrt revidiranog Akcionog plana. Ona je dodala da očekuje "veliku inkluzivnost po po pitanju najvažnijeg strateškog dokumenta kada je u pitanju ministarstvo pravde".

 

Ona je navela da je pre godinu dana održan interni sastanak grupe za poglavlje 23 na kojem je ustanovljeno da je potrebno da se se izvrši revidiranje Akcionog plana jer se ispostavilo da su za pojedine aktivnosti bili preambiciozni planovi.

 

Jedna od aktivnosti koja je bila predviđena da se završi ranije bile su svakako izmene Ustava, rekla je Kuburović, dodajući da se pokazalo da te izmene ne mogu da budu završene u tako kratkom periodu.

 

Kuburović je rekla i da se tokom prolećnog zasedanja Skupštine može očekivati da se "uđe u priču o Ustavu".

 

Ona je rekla da je nacrt revidiranog Akcionog plana "rezultat višemesečnog rada" i da nije nastao preko noći, kao i da je konsultovano više od 50 institucija koje su učestvovale u njegovoj realizaciji.

 

Na skupu je rečeno da je tekst rezultat analiza institucija čiju je kompilaciju napravilo ministarstvo pravde.

 

Kuburović je rekla da su izmene rađene u programu "track changes", odnosno uz praćenje svih izmena u dokumentu, i da je to bio zahtev Evropske komisije koja smatra da tako može najlakše da prati šta se menja.

 

"Okrugli sto danas je održan s namerom da se civilni sektor upozna i da bi bilo vremena da se upute primedbe", rekla je ministarka. Ona je rekla i da je rok za upućivanje primedbi u pisanom obliku 8. februar.

 

Ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović rekla je da revizija ne znači brisanje aktivnosti predviđenih Akcionim planom. One mogu da se "iznijansiraju", kako je rekla, nema brisanja.

 

Zamenica šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji Mateja Norčič Štamcar rekla je da je "Akcioni plan sredstvo ostvarivanja cilja, a ne cilj sam za sebe".

 

Ona je izrazila očekivanje da će u ovom procesu Srbija iskoristiti "stručnost civilnog društva".

 

Ministаrstvo prаvde objаvilo je krajem januara nа svojoj internet prezentаciji nаcrt revidirаnog Akcionog plаnа zа Poglаvlje 23 i pozvаlo zаinteresovаne dа se upoznаju sа tekstom i dаju komentаre.

 

Poglavlje 23, zajedno sa poglavljem 24 jedno je od prvih koje je otvoreno u pregovorima sa EU, u julu 2016, i planirano je da bude zatvoreno među poslednjima.

 

Ono se odnosi na pravosuđe i osnovna prava i sastoji se od četiri dela - reforma pravosuđa, borba protiv korupcije, osnovna prava i prava građana EU.

 

Izvor: Beta

Izvor: Beta