U Beogradu je zvanično predstavljen projekat Pravna podrška pregovorima - PLAK III (PLAC) čija će realizacija doprineti harmonizaciji nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU kroz unapređenje postojećeg i izradu novog zakonodavstva i jačanje kapaciteta institucija nadležnih za pregovore.

 

"Cilj projekta je da se ubrza proces (evrointegracije), da se Srbija što brže pribiližava EU i, što je još važnije, da se pomaganjem Srbiji da dostigne standarde EU poboljša svakodnevni život građana", rekao je vođa projekta Andrej Engelman na predstavljanju 16. aprila.

 

https://www.euractivdev.com/images/stories/videos/flv/72682.flv

 

Realizacija projekta PLAK III vrednog 2,76 miliona evra počela je u januaru i traje do jula 2021.

 

To je treći projekat pravne podrške koji se finansira iz IPA fondova - prvi je realizovan od 2013. do 2016. a drugi od 2016. do 2018.

 

Glavni korisnici projekta su Ministarstvo za evropske integracije (MEI) i Pregovarački tim za vođenje pregovora o pristupanju Srbije EU a korisnici su i resorna ministarstva i institucije zadužene za usklađivanje zakonodavstva u okviru određenih pregovaračkih poglavlja.

 

Zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji Mateja Norčič Štamcar rekla je na skupu da je proces usklađivanja sa pravnim tekovinama EU danas mnogo zahtevniji nego u vreme kada je Slovenija ulazila u EU jer je mnogo toga u međuvremenu promenjeno.

 

"Pozdravljam posvećenost vlade usklađivanju sa propisima i pravnim tekovinama (EU). I sama pregovaračka poglavlja su sve zahtevnija", rekla je Norčič Štamcar.

 

https://www.euractivdev.com/images/stories/videos/flv/72683.flv

 

Takođe je ukazala da finansijska i ograničenja u ljudskim resursima zahtevaju realne planove i dodala da će PLAK III u narednih 28 meseci pomoći državnoj upravi i podržati razvoj nacionalnog zakonodavstva.

 

Planirano je da PLAK III obuhvati 11 pregovaračkih poglavlja ali plan, prema rečima specijalnog savetnika u MEI Vladimira Ateljevića, nije konačan.

 

"Raduje činjenica da smo opredelili 11 pregovaračkih poglavlja, kao što raduje da to nije konačno, uvek je moguće usklađivanje prema potrebama", kazao je Ateljević.

 

https://www.euractivdev.com/images/stories/videos/flv/72685.flv

 

Šefica Pregovaračkog tima Srbije Tanja Miščević ocenila je da je najveći deo posla u procesu pristupanja EU na nama i dodala da će PLAK III pomoći da se ispune sve komponente harmonizacije zakonodavstva - usvajanje, implementacija i primena.

 

https://www.euractivdev.com/images/stories/videos/flv/72684.flv

 

Kako je navela, PLAK III će konkretno pomoći kod rada na pregovaračkim poglavljima 15 (energetika), 12 (bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitnarna politika), 8 (politika konkurencije).

 

Engelman je predstavljajući plan rada za PLAK III rekao da je taj projekat poseban jer "ide kroz celo područje pregovora, popunjava 'rupe' i fleksibilan je" dodajući da će u Srbiji tokom realizacije svaki dan biti u proseku po pet stranih eksperata da pomognu.

 

Projektom PLAK III obuhvaćena su poglavlja 3 (pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga), 8, 9 (finansijske usluge), 12, 15, 16 (oporezivanje), 17 (ekonomska i monetarna poitika), 27 (zaštita životne sredine), 28 (zaštita potrošača i zdravlja), 32 (finansijski nadzor) i 33 (finansijske i budžetske odredbe).

 

Izvor: EURACTIV.rs

Foto/Video: Beta