Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je 17. aprila da je Srbija usvajanjem Akcionog plana za poglavlje 22 o regionalnoj politici u pristupnim pregovorima sa EU ispunila merilo za otvaranje tog poglavlja. Prema njenim rečima, poglavlje 22 moglo bi da bude otvoreno 2020. godine.

 

"To će značiti da ćemo moći da uspostavimo sistem održive regionalne politike u Srbiji", ukazala je ona na konferenciji "Teritorijalna kohezija i ravnomerni razvoj" u Beogradu.

 

Skup je organizovala Srpska asocijacija regionalnih razvojnih agencija (SARRA) i projekat "Podrška ruralnom i regionalnom razvoju u Srbiji" (PRRR) koji finansira Vlada Švajcarske.

 

Ona je navela da je cilj poglavlja 22 da "pripremi Srbiju da što lakše pređe na kohezionu politiku" kada postane članica EU.

 

Joksimović je rekla da je koheziona politika glavna investiciona politika EU koja nije samo politika solidarnosti, već je fokusirana i na smanjenje nejednakosti u evropskom regionu.

 

"Suština naše razvojne agende u okviru evropskih integracija je da nijedan građanin Srbije ne bude zaobiđen u procesu regionalnog razvoja. To će Srbiju učiniti modernijom i naprednijom zemljom u kojoj će, u narednim decenijama, biti moguće da se ukupan ekonomski napredak približi onom u članicama EU", rekla je ministarka.

 

Ona je ocenila da je Srbija zemlja koja ima veliki potencijal u oblasti evropskih integracija.

 

"Danas u proseku Srbija ima na raspolaganju oko 200 miliona evra bespovratnih sredstava iz fondova pretpristupne pomoći EU, dok zemlje koje su već članice EU imaju oko milijardu evra na godišnjem nivou", kazala je Joksimović.

 

Po njenim rečima, jedna od tema o kojoj se razgovara u EU je usvajanje novog sedmogodišnjeg budžeta, ali i uvođenje novog modela jačanja kohezione politike.

 

"Razmišlja se o uvođenju novog sistema za dodelu sredstava iz pretpristupnih IPA fondova koji će podrazumevati projektno tržišno regionalno takmičenje za novac iz objedinjenih fondova za zemlje kandidate", rekla je Joksimović.

 

Ministarka je objasnila da će Srbija morati da pojača svoje kapacitete kako bi uradila dobre projekte koji će u kompetitivnom regionalnom formatu doneti velike investicione zajmove u vidu grantova EU.

 

Dodala je da proces evropskih integracija ima "jako dobru dimenziju jer na društvo ne deluje kao uspavanka, već uvek kao budulnik".

 

Direktorka Švajcarske kancelarije za saradnju u Srbiji Ursula Lojbli kazala je da Švajcarska godinama pomaže Srbiji u oblasti ruralnog i regionalnog razvoja.

 

"Srbiji nudimo svoje iskustvo na vrlo jednostavan i fleksibilan način i sarađujemo i sa lokalnim i sa nacionalnim partnerima", navela je ona.

 

Lojbli je dodala da Švajcarska planira da realizuje nove projekte u Srbiji, a s ciljem unapređenja lokalnog ekonomskog razvoja.

 

"Vitalan deo lokalnog razvoja u Srbiji su žene i mladi, a Švajcarska će nastaviti da podržava njihovo osnaživanje i uključivanje u aktivnosti na lokalnom nivou", kazala je Lojbli.

 

Šef drugog sektora operacija Delegacije EU u Srbiji Štefen Hudolin rekao je da je za priključenje Srbije EU jako važno unaprediti život njenih građana na lokalnom nivou.

 

"Lokalni nivo je mesto gde se život zaista i dešava i zato EU ima fleksibilan pristup i metodologiju u ovoj oblasti i vodi računa o individualnim lokalnim potrebama u Srbiji", kazao je on.

 

Hudolin je podsetio da u Srbiji tri četvrtine pravnih tekovina EU treba da se implementiraju na lokalnom nivou.

 

SARRA i Evropska asocijacija razvojnih agencija (EURADA) potpisale su Sporazum o saradnji, čime je SARRA postala članica EURADE.

 

Izvor: Beta

Foto: Beta