Potpredsednik Evropskog pokreta u Srbiji (EPuS) Vladimir Međak ocenio je 4. juna da predloženi ustavni amandmani neće dovesti do nezavisnosti pravosuđa i da će zbog toga biti onemogućena borba protiv visoke korupcije u Srbiji. Međak je u Kragujevcu u okviru javne rasprave na temu "Zašto nam treba promena Ustava" rekao da o promeni najvišeg akta nema suštinske javne rasprave kao i da ni Skupština Srbije o predloženim amandmanima ne debatuje još od novembra 2018.

 

"Ako ovakvi amandmani prođu Srbija će, kasnije u toku pregovora o pristupanju EU, imati problema da uradi neke stvari koje će morati, a to je borba protiv korupcije, posebno visoke korupcije. Sve to nije moguće bez nezavisnog pravosuđa koje ima instrumente i sposobnost da pokrene postupak visoke korupcije i donese presude", rekao je Međak.

 

On je kazao da građani nisu upoznati da se Ustav menja, a da će u jednom trenutku, kada se amandmani usvoje, morati o tome da se izjašnjavaju na referendumu.

 

"Referendum neće biti organizovan samo zbog ustavnih amandmana o pravosuđu, već će ići u paketu sa nekim drugim izmenama, verovatno vezanih za temu Kosova, ukoliko dijalog sa Prištinom bude išao u tom pravcu da Ustav mora da se menja", naveo je Međak i dodao da će "amandmani o pravosuđu verovatno stajati u Skupštini sve dok se ne završi dijalog sa Prištinom".

 

On je naveo da su ključne zamerke na amandmane što u dva najviša tela pravosuđa - Visokom savetu sudstva i Državnom veću tužilaca, ni sudije ni tužioci neće biti u većini.

 

"Ta dva tela neće biti u mogućnosti da rade nezavisno od volje Narodne skupštine, iako je jedan od segmenata nacionalnog plana koji je Vlada Srbije usvojila 2016. godine za pregovore o poglavlju 23, upravo predviđao nezavisnost tih tela i da će sudije i tužioci moći da rukovode njima", rekao je potpredsednik EPuS.

 

On je rekao da se uz predložena rešenja neće postići cilj - nezavisno pravosuđe u Srbiji, i upozorio na mogući zastoj u poglavlju 23 koji može dovesti i do zastoja u svim ostalim poglavljima i zaustavljanja pregovora sa EU.

 

"Bojim se da ovo rešenje neće dovesti dotle da Srbija može da kaže da je ispunila ono što je rekla u poglavlju 23, a to je da će ostvariti nezavisnost pravosuđa", rekao je Međak.

 

Izvor: Beta

Foto: Beta