Srbija je u Briselu na međuvladinoj konferenciji sa EU otvorila poglavlje 9 o finansijskim uslugama i potpisala sporazum o bespovratnoj pomoći EU od 179 miliona evra. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović je izjavila da Srbija može biti zadovoljna otvaranjem još jednog, 17. poglavlja u pregovorima sa EU, iako je očekivala dva, ali da je i to zadovoljavajuće imajući u vidu nepovoljna zbivanja u regionu.

 


Ministarka Joksimović je 27. juna u Briselu podvukla da su time prepoznati uspesi zemlje u ekonomskim reformama i da otvaranje poglavlja 9 znači da se obezbeđuje sigurnost finansijskog sistema.

 

Ona je naglasila da "Srbija ne gubi dah" u procesu ka članstvu u EU, a na pitanje novinara nije li izostanak otvaranja više poglavlja i posledica nepovoljnih ocena Evropske komisije o vladavini zakona i temeljnih sloboda, navela je da je to samo delimično tačno i da je EK ukupno prepoznala napredak Srbije.

 

George Ćamba, ministar inostranih poslova Rumunije, predsedavajuće EU, istakao je da je Srbija time otvorila 17 poglavlja i naglasio da će brzina približavanja članstvu zavisiti od reformi u poglavljima vladavine prava i temeljnih sloboda, podvukavši da EU očekuje da se u ključnim reformama vide opipljivi rezultati.

 

Ćamba je stavio do znanja da ministarski savet EU ističe i potrebu da Srbija postepeno usaglasi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa politikom Unije i da se dijalog sa Prištinom što pre nastavi.

 

Evropski komesar Johanes Han je na zajedničkoj konferenciji za štampu istakao važnost otvaranja poglavlja 9 jer to pokazuje da su u Srbiji postignuti ni malo laki uspesi u makroekonomskoj stabilizaciji i ekonomskom razvitku.

 

Han je podvukao da je to važno da bi se otklonile opasnosti po investitore i građane i, takođe, naveo potrebu da Srbija napreduje u jačanju vladavine zakona, temeljnih sloboda i demokratskom vršenju vlasti.

 

Evropski komesar je podsetio da je EU od 2007. Srbiji odobrila više od dve milijarde evra bespovratne pomoći.

 

Najvažniji ciljevi pravnih tekovina EU u oblasti finansijskih usluga su obezbeđivanje finansijske stabilnosti, finansijske stabilnosti preduzeća koja posluju u finansijskom sektoru i adekvatna zaštita potrošača, investitora i osiguranika.

 

Pravne tekovine Unije u oblasti finansijskih usluga obuhvataju oblasti bankarstva, osiguranja, reosiguranja, dobrovoljnih penzijskih fondova, tržišta kapitala i infrastrukture finansijskog tržišta, pravila za dobijanje dozvole, rad i nadzor finansijskih institucija i regulisanih tržišta.

 

Takođe, uređena su i pitanja zaštite potrošača finansijskih usluga, kao i način saradnje tela zaduženih za nadzor finansijskog tržišta.

 

U saopštenju EU povodom otvaranja poglavlja 9, navodi se da je Unija pomno proučila sadašnje stanje pripremljenosti Srbije u oblasti finansijskih usluga i da, uz potrebu da postigne napredak u usklađivanju sa pravnom tekovinom EU u toj oblasti, postoji pet merila koja će Srbija morati da ispuni pre privremenog zatvaranja tog poglavlja.

 

Srbija će konkretno, piše u saopštenju, morati da demonstrira napredan nivo usklađenosti sa pravnom tekovinom EU u oblasti bankarstva i finansijskih konglomerata, osiguranja i penzionog osiguranja, infrastrukture finansijskog tržišta i tržišta hartija od vrednosti i u oblasti investicionih usluga.

 

Takođe, Srbija će morati da demonstrira robusnost i nezavisnost regulatornih i nadzornih tela i neophodan administrativni kapacitet za implementaciju i sprovođenje pravnih tekovina u oblasti finansijskih usluga, navodi se u saopštenju.

 

Izvor: Beta/EURACTIV.rs

Foto: EU