Sve zemlje Zapadnog Balkana imaju slične probleme i izazove kod usklađivanja sa evropskim pravilima u oblasti kontrole državne pomoći, na šta ukazuju i godišnji izveštaji o napretku Evropske komisije, rečeno je 26. septembra na Prvoj regionalnoj konferenciji "Državna pomoć i ekonomije Zapadnog Balkana". Državna pomoć je obuhvaćena pregovaračkim poglavljem 8 o politici konkurencije.

 

Govoreći na skupu u Beogradu koji je organizovao Projekat Podrška Komisiji za kontrolu državne pomoći, šef operacija u Delegaciji EU u Srbiji Ingve Engstrom istakao je su cilj usklađivanja u oblasti državne pomoći tržišne privrede koje mogu da izdrže pritiske unutrašnjeg tržišta EU.

 

Osim potrebe da postoji dobra politika konkurencije, kontrola državne pomoći je od značaja i za svakodnevni život ljudi, dodao je Engstrom.

 

"Potrebna su jednaka pravila za sve a ne da neki imaju neke prednosti jer je to na štetu razvoja", istakao je Engstrom dodajući da kontrola državne pomoći ne sprečava "da se podrže svoja preduzeća, već je svrha kontrole da spreči štetu od remećenja tržišta".

 

Prema njegovim rečima, pravila državne pomoći usmerena su na ciljeve od opšteg interesa, poput velikih infrastrukturnih projekata, podrške malim i srednjim preduzećima itd.

 

Engstrom je rekao i da državna pomoć treba da se deli na pravičan način, da svi imaju koristi od toga, pri čemu se pravila stalno menjaju i razvijaju kako bi se držao korak sa promenama, posebno u oblasti tehnologije.

 

Kako je rekao, digitalna agenda možda je uzrok najvećih promena.

 

Zvaničnik Delegacije EU u Srbiji ocenio je da su na Zapadnom Balkanu priotiteti u oblasti državne pomoći često isti - da se obezbedi nezavisnost komisija za kontrolu od onih koji je daju.

 

Istovremeno iskustva zemalja koja su se prethodno pridružila EU pokazuju da je ta oblast jedna od najkompleksnijih.

 

Državni sekretar Ministarstva finansija Gojko Stanivuković rekao je na skupu da je to ministarstvo uradilo nacrt novog zakona o kontroli državne pomoći koji je usvojila vlada i uskoro će se naći u Skupštini.

 

U radu na zakonu Ministarstvo je, kako je rekao, uzelo u obzir sugestije i primedbe iz Izveštaja o napretku Srbije na putu ka EU Evropske komisije, kao i nevladinog sektora, a sa ciljem da se unapredi samostalnost Komisije i otklone nedoumice u oblasti državne pomoći.

 

On je podsetio da je u Srbiji 2010. uspostavljen sistem o državnoj pomoći i osnovana Komisija za kontrolu državne pomoći.

 

Predsednik Komisije za kontrolu državne pomoći Vladimir Antonijević ukazao je da su skupovi i saradnja u regionu oko politike konkurencije česti, ali ne i oko državne pomoći, iako svi u regionu imaju iste probleme toj oblasti, s obzirom na sličnost SSP.

 

Da su problemi u regionu kada je reč o državnoj pomoći isti, ukazuju i godišnji izveštaji o napretku EK.

 

Antonijević je rekao da su izmene postojećeg zakona o kontroli državne pomoći bile potrebne radi obezbeđenja operativne nezavisnosti Komisije.

 

Kao na plus u novom zakonu, ukazao je na obavezno mišljenje Komsije na sve propise koji mogu da budu osnov za dodelu državne pomoći i izradu registra državne pomoći - ko je dobio, koliko, po kom osnovu.

 

Novim zakonom buduća komisija će imati instrumente da izvrši monitoring, istakao je Antonijević.

 

"Suština kontrole državne pomoći je da ne dođe do trke u subvencionisanju, jer će jače ekonomije uvek imati prednosti", rekao je Antonijević podsećajući da Nemačka, najjača evropska ekonomija, dodeli 45 milijardi evra državne pomoći.

 

Međutim, kako je rekao, u EU državna pomoć odlazi i u sektore istraživanja i razvoja, energetske efikasnosti i zaštitu životne sredine.

 

Vođa projekta Podrška Komisiji za kontrolu državne pomoći Radmila Mihić rekla je da je cilj dvodnevne konferencije podsticanje "dobre" državne pomoći koja unapređuje rast i razvoj novcem poreskih obveznnika, kao i pokretanje saradnje profesionalaca u toj oblasti u regonu.

 

I ona je ocenila da su problemi u regionu slični - nedostatak kapaciteta, donošenje odluka u zadnji čas, preklapanje i kolizija sa sektorskim propisma...

 

Projekat Podrška Komisiji za kontrolu državne pomoći počeo je u februaru 2019. i traje do februara 2021.

 

Cilj projekta je da omogući stručnu pomoć, podršku u usaglašavanju pravila državne pomoći sa evropskim zakonima, kao i obuke, a radi napretka Srbije u procesu pristupanja EU, posebno u delu koji se odnosi na poglavlje 8.

 

Konkretno, u sklopu projekta planirana je obuka za zaposlene u svih 174 jedinica lokalne samouprave, podrška na radnom mestu  u vidu pomoći u rešavanju složenih slučajeva, uvođenje EU pravila u zakonodavstvo Srbije, izrada elektronske baze podataka o državnoj pomoći, razmena iskustava sa relevantnim ekspertima iz EU, podizanje sveti o značaju kontrole državne pomoći.

 

Finansira se iz IPA fondova a projektovani budžet je 999.000 evra.

 

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Projektna fotografija