Srbija je na putu ka Evropskoj uniji u obavezi da uvede odgovarajuće mere u okviru poglavlja 28, koje se odnosi na zaštitu potrošača i zdravlja, uključujući oko ograničene upotrebe duvana, istaknuto je na skupu u organizaciji Projekta Pravne podrške pregovorima - PLAC III.

 

PLAC III je, uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji, 31. oktobra u Beogradu organizovao prvi u nizu treninga o pregovaračkim poglavljima a sa ciljem upoznavanja sa njihovim sadržajem i procesom usklađivanja zakonodavstva u oblastima koja pokrivaju.

 

Vođa projekta PLAC III Andrej Engelman naveo je da je vrednost projekta 2,76 miliona evra, kao i to da će u njemu učestvovati brojni eksperti, tokom 30 meseci trajanja.

 

"Želimo da postignemo usklađivanje nacionalnog pravnog poretka sa poretkom EU, čime se doprinosi procesu pristupanja Srbije EU. Pomažući Srbiji da ispuni visoke standarde EU želimo direktno doprineti boljem životu građana", rekao je Engelman.

 

https://www.euractivdev.com/images/stories/videos/flv/75946.flv

 

On je istakao i da je oblast u kojoj Projekat PLAC III pruža najviše podrške upravo poglavlje 28 čiji se deo odnosi na ograničeno korišćenje duvana.

 

Šef operacija u Delegaciji EU u Srbiji Ingve Engstrom kazao je da "pušenje ubija i da je zbog toga EU odlučila da uspostavi ravnotežu između slobode pušača sa jedne strane i slobode onih koji ne puše sa druge strane".

 

"Ovde se ne radi o potpunoj zabrani pušenja, već o obavezi države da obezbedi da se manje puši i da oni koji ne puše ne trpe posledice. Za državu je jako skupo da leči one koji su se razboleli zbog pušenja, bilo da se radi o malignim bolestima ili nekim drugim", naveo je Engstrom.

 

https://www.euractivdev.com/images/stories/videos/flv/75947.flv

 

Ekspert Projekta PLAC III Vesna Kerstin Petrič kazala je da je "potrošnja duvana jedan od najvećih faktora rizika koji se lako može izbeći i da je duvan u Evropi uzrok skoro 700.000 smrti godišnje, a da 50% pušača umire ranije".

 

"Svetska zdravstvena organizacija je procenila da je upotreba duvana odgovorna za 16 odsto svih smrtnih ishoda kod odraslih, starijih od 35 godina u evropskom regionu. Javljaju se ne samo maligne bolesti već i srčane, kardiovaskularne, hronične plućne bolesti", objasnila je Kerstin Petrič.

 

Ona je rekla i da "upotreba duvana ima i ekonomske posledice za zemlje i da su gubici oko 517 milijardi evra svake godine na nivou EU, samo zbog posledica po zdravlje".

 

"Najvažnija pravna odredba bila je Duvanska direktiva iz 2009. koja je stupila na snagu 2014. godine i ona reguliše proizvodnju, prezentaciju i prodaju duvanskih proizvoda i istovremeno unapređuje funkcionisanje unutrašnjeg tržišta duvana", rekla je ona.

 

Kerstin Petrič je rekla i da je "direktiva donela zabranu upotrebe aromatičnih cigareta, 'slim' cigareta, a takođe je nametnuta obaveza da se na pakovanja stave upozorenja u pogledu posledica pušenja".

 

"U Okvirnoj konvenciji se predlaže akciza na duvan od 75%, treba da postoje kol centri koji treba da pomognu ljudima da prestanu da puše, kao i upozorenja na pakovanjima, ali u Srbiji nema toga", istakla je ekspert Projekta PLAC III.

 

Izvor: Beta

Foto/Video: Beta