{prioritet:1}{datum: 19.12.2017}{org: Koalicija prEUgovor}{mesto: Beograd}Koalicija prEUgovor organizuje okrugli sto "Šta treba menjati u akcionim planovima za poglavlja 23 i 24?", u utorak, 19. decembra u 11.00 u konferencijskom centru Envoj (Gospodar Jevremova 47, sala Salvador).

 

Glavna tema okruglog stola je zašto su za građane važne suštinske izmene akcionih planova Vlade Srbije za ključna poglavlja pregovora o članstvu u Evropskoj uniji.

 

Nakon godinu i po dana od otvaranja poglavlja 23 (pravosuđe i osnovnih prava) i poglavlja 24 (pravda, sloboda i bezbednost) na putu ka EU, Vlada Srbije planira reviziju krovnih dokumenata – akcionih planova.

 

Evropska unija je 15. decembra predstavila drugi po redu non-paper izveštaj o stanju u oblasti vladavine prava u Srbiji, u kom je navela pravce u kojima bi revizija ovih dokumenata trebalo da se kreće. Međutim, sem najava, u javnosti nema informacija o sadržini i obimu izmena koje su planirane.

 

U svetlu najavljene strategije Evropske unije za proširenje sa perspektivom do 2025. godine, ambicioznog planiranja i obimnih reformi koje ne teku zadatim tempom, ključno pitanje je kako akcioni planovi za ova dva poglavlja treba da izgledaju.

 

Na okruglom stolu će učestvovati predstavnici Ministarstva za evropske integracije, Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Srbije EU, Ministarstva pravde i Ministarstva unutrašnjih poslova,  predstavnici koalicije prEUgovor iz organizacije ASTRA, Autonomnog ženskog centra, Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, Centra za istraživačko novinarstvo Srbije, Centra za primenjene evropske studije, Grupe 484 i Transparentnosti Srbija, kao i predstavnici drugih organizacija građanskog društva zainteresovanih za praćenje napretka Srbije u pregovorima za članstvo u EU.

 

Konferencija je deo projekta "Nadzor javnih politika: prEUgovor prati reforme u poglavljima 23 i 24" koji finansira EU.