{prioritet:1}{datum: 13.03.2018}{org: CEP, TEN, BENCHER}{mesto: Beograd}Centar za evropske politike (CEP), Think for Europe mreža (TEN) i BENCHER organizuju regionalnu konferenciju "EU i Zapadni Balkan: ka većem kredibilitetu i posvećenosti obeju strana" u utorak, 13. marta, u 10.00 u hotelu Zira (Ruzveltova 35).

 

Teme dvodnevne konfenrencije će, između ostalog, biti koliko je EU uspešna u upotrebi svojih mehanizama uslovljavanja kada je u pitanju vladavina prava u zemljama Zapadnog Balkana, poruke i novine u Strategiji proširenja EU i izazovi u njenoj implementaciji.

 

Među učesnicima konferencije biće:

 

  • Maćej Popovski, zamenik pri Generalnom direktoratu za politiku susedstva i pregovore o pristupanju, Evropska komisija

 

  • Tanja Miščević, šefica Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Srbije EU

 

  • Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti

 

  • Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava

 

Na jednom od panela biće predstavljeni nalazi regionalne komparativne studije, nastale u okviru projekta "Efekti mehanizama za merenje napretka zemalja Zapadnog Balkana – nivo uspešnosti (BENCHER)", a koji omogućuju da se bolje razumeju mehanizmi EU za promovisanje i sprovođenje vladavine prava. Drugog dana će biti predstavljena studija CEP-a o faktorima koji ograničavaju ostvarivanje rezultata u poglavljima 23 i 24.